Czas wygenerowania treści 2020-10-29 13:53:37

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 291 z dnia 30 sierpnia 2005

Nr uchwałyW sprawie
1952/291/II/2005 rozłożenia na raty opłat rocznych za rok 2005 z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiących dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
1953/291/II/2005 rozdysponowania środków, które nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku przez Gminy uwzględnione w planie rzeczowym wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2005.
1957/291/II/2005 zwiększenia liczby godzin edukacyjnych w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach
1958/291/II/2005 zwiększenia liczby godzin edukacyjnych w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Mikołowie
1959/291/II/2005 zwiększenia liczby godzin edukacyjnych w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku
1960/291/II/2005 zwiększenia liczby godzin edukacyjnych w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach
1961/291/II/2005 zwiększenia liczby godzin edukacyjnych w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Częstochowie
1962/291/II/2005 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok
1963/291/II/2005 dokonania przez Zarząd akceptacji listy rezerwowej projektów w zakresie Poddziałania ZPORR 3.5.1. „Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa”.
1964/291/II/2005 dokonania przez Zarząd akceptacji listy rezerwowej projektów w zakresie Poddziałania ZPORR 3.5.2. „Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia” oraz wykorzystania wolnych środków w ramach Działania 3.5 na projekty w ramach Poddziałania 3.5.2.
1965/291/II/2005 Zawarcia umowy na wykonanie dzieła polegającego na sporządzeniu opinii polegającej na ocenie merytorycznej i technicznej wniosków o przyznanie dofinansowania z EFRR w ramach ZPORR (z wyłączeniem działania 1.6 i 3.4)
1968/291/II/2005 zawarcia umowy na wykonanie prac związanych z wspieraniem działań służących zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji dotyczących możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych w ramach ZPORR
1969/291/II/2005 powołania Pana Włodzimierza Mazurka w skład Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu w województwie śląskim
1980/291/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego objętego Umową dotacji Nr 886/IW/2004 z 22.07.2004 r. z Miastem Radlin dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1981/291/II/2005 uregulowania sytuacji dyrektorów szkół medycznych i socjalnych w związku z ich przekształceniem w szkoły policealne Województwa Śląskiego w zakresie powierzenia im stanowiska dyrektora szkoły.
1983/291/II/2005 zmiany Uchwały Nr 2354/211/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.12.2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2005 rok.
1985/291/II/2005 ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w 2005 r.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713