Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:32:33

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 290 z dnia 25 sierpnia 2005

Nr uchwałyW sprawie
950/290/II/2005 porozumienia Województwa Śląskiego z Gminą Rudziniec w sprawie dofinansowania prac konserwacyjnych na cieku Łącza
1929/290/II/2005 powierzenia Panu Romanowi Mirukowi-Mirskiemu pełnienia obowiązków dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku.
1930/290/II/2005 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach
1931/290/II/2005 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie
1932/290/II/2005 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
1936/290/II/2005 przyjęcia wzoru instrukcji magazynowej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez Województwo Śląskie
1937/290/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie prac remontowych w siedzibie placówki i filii w Świętochłowicach
1938/290/II/2005 powołania zespołu zadaniowego d/s „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie śląskim” sporządzanego przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
1939/290/II/2005 uchwalenia Regulaminu przyznawania Dyplomu Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki.
1942/290/II/2005 wystąpienia do Zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J.Ziętka SA w Chorzowie
1943/290/II/2005 zawarcia Aneksu do Umowy nr 1133/PG/2004 z dnia 30.06.2004 zawartej między Województwem Śląskim a Funduszem Górnośląskim SA o udzielenie dotacji
1949/290/II/2005 zaopiniowania przebudowy układu drogowego w m. Mysłowice wraz z dokończeniem budowy mostu
1951/290/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713