Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:42:22

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 288 z dnia 18 sierpnia 2005

Nr uchwałyW sprawie
1833/288/II/2005 zawarcia aneksu do umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: Odbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bijasowicach, gm. Bieruń na długości 1,6 km, woj. śląskie.
1834/288/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1/2005 do umowy zlecenia z Agencją Nieruchomości i Budownictwa PROMIKS Sp. z o.o. powierzającej przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wyborze podmiotu Zarządzającego Projektem „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Dąbrowa Górnicza”
1836/288/II/2005 Zatwierdzenia rozliczenia dotacji przekazanej Miastu Rybnik na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa bazy noclegowej Subregionu zachodniego – modernizacja hotelu ”Speedway” w Rybniku II etap – zagospodarowanie terenu przy hotelu, finansowanego w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
1837/288/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Miastem Sosnowiec o współfinansowaniu w roku 2005 środkami z budżetu Miasta Sosnowiec inwestycji p.n. Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej.
1838/288/II/2005 przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich nieruchomości lokalowych położonych w Siemianowicach Śląskich wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
1839/288/II/2005 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a spółką Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna w Katowicach dotyczącej realizacji w 2005 r. zadania p.n. Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej.
1840/288/II/2005 zawarcia umowy pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Wojewodą Śląskim na realizację w roku 2005 w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006 zadań, dla których podmiotem uprawnionym jest Samorząd Województwa Śląskiego.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713