Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:28:55

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 287 z dnia 16 sierpnia 2005

Nr uchwałyW sprawie
1814/287/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie założenia z dniem 1 września 2005 roku Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Specjalnego w Raciborzu
1815/287/II/2005 wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Śląskiego na materiałachII edycji polsko-niemieckiej konferencji rolniczej w powiecie Neuss.
1816/287/II/2005 zatwierdzenie umowy na napisanie noweli scenariusza do 5-7-minutowego filmu oraz 30-sekundowego spotu promujących atrakcyjność turystyczną Województwa Śląskiego
1818/287/II/2005 porozumienia Województwa Śląskiego z Miastem Jastrzębie Zdrój w sprawie dofinansowania prac konserwacyjnych na cieku Bziance
1819/287/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia nr 47/KT/2005 z dnia 6.07.2005r. z Gminą Zebrzydowice dotyczącego współfinansowania zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu DW 937 w m. Zebrzydowice i w. m. Kończyce Małe”
1820/287/II/2005 zawarcia umowy na świadczenie usług hotelarskich przez hotel Monopol w terminie 31 sierpnia 2005 w związku z wizytą Premiera Nadrenii Północnej-Westfalii Pana Jürgena Rüttgersa i przeznaczenia na ten cel kwoty 5 940 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100).
1821/287/II/2005 zawarcia umowy na świadczenie usług gastronomicznych przez restaurację hotelu Monopol w terminie 31 sierpnia 2005 w związku z wizytą Premiera Nadrenii Połnocnej-Westfalii Pana Jürgena Rüttgersa i przeznaczenia na ten cel kwoty 5 500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
1823/287/II/2005 Zatwierdzenia rozliczenia dotacji przekazanej Miastu Sosnowiec na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zasilanie i oświetlenie przy drodze krajowej DK – 79 ulicy Orląt Lwowskich od wjazdów i zjazdów z DK – 1 do granic miasta Jaworzna”, finansowanego w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
1825/287/II/2005 zawarcia umowy na świadczenie usługi gastronomicznej przez Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 22 sierpnia 2005 w związku z Posiedzeniem Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu i przeznaczenie na ten cel kwoty 400,00zł (słownie: czterysta złotych 00/100).


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713