Czas wygenerowania treści 2020-10-28 20:26:21

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 286 z dnia 11 sierpnia 2005

Nr uchwałyW sprawie
1797/286/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej nadania statutu Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Jaworzu, Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Krupskim Młynie, Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Radzionkowie
1798/286/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej założenia z dniem 1 września 2005 roku Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego nr 2 Specjalnej w Raciborzu oraz włączenia jej do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
1800/286/II/2005 przyjęcia projektu Porozumienia o współpracy międzyregionalnej między Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Obwodem Donieckim (Ukraina
1801/286/II/2005 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia 980/KT/2004 z dnia 13.10.2004 r. zawartego z Gminą Wyry.
1803/286/II/2005 Zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku inwestycji pn.: „Rewitalizacja budynku – Rynek 21 – w celu poprawy atrakcyjności centrum miasta dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”, realizowanej przez Miasto Bytom.
1804/286/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
1805/286/II/2005 wyrażenia zgody na czasowe udostępnienie nieruchomości położonej w Górkach Wielkich
1806/286/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Zagórskiemu pełniącemu obowiązki Dyrektora Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713