Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:45:54

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 285 z dnia 9 sierpnia 2005

Nr uchwałyW sprawie
1746/285/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1747/285/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1749/285/II/2005 przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie.
1750/285/II/2005 przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza w Mikołowie.
1766/285/II/2005 rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
1772/285/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1773/285/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1774/285/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1775/285/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1776/285/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1778/285/II/2005 zobowiązania Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do usunięcia tymczasowego obiektu znajdującego się na nieruchomości położonej w Czernichowie
1779/285/II/2005 wyrażenia zgody Instytucji Filmowej „ Silesia-Film” w Katowicach na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem kina „Hel” w Kędzierzynie KoĽlu
1780/285/II/2005 wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie umowy dzierżawy pomieszczeń na czas określony, z przeznaczeniem na pracownię tomografii komputerowej.
1781/285/II/2005 wyrażenia zgody Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach na rozbiórkę budynków przy ul. Świętokrzyskiej 49 w Żywcu.
1782/285/II/2005 wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach na rozbiórkę budynku garażowego oraz budynku stacji transformatorowej, położonych przy ul. Powstańców 52/54 w Katowicach oraz rozbudowę budynku podstawowego
1791/285/II/2005 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy dotacji dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów Osada w Tychach”, realizowanego przez Miasto Tychy w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
1792/285/II/2005 zwiększenia współfinansowania w roku 2005 środkami z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego zadania p.n.: Szpital Miejski w Raciborzu
1793/285/II/2005 porozumienia Województwa Śląskiego z Gminą Mszana w sprawie dofinansowania prac konserwacyjnych na ciekach: Kolejówce i Mszance
1794/285/II/2005 porozumienia Województwa Śląskiego z Miastem Rydułtowy w sprawie dofinansowania prac konserwacyjnych na ciekach: Rydułtowskim i Nacynie


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713