Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:35:23

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 284 z dnia 4 sierpnia 2005

Nr uchwałyW sprawie
1686/284/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 489 w Częstochowie kategorii drogi wojewódzkiej
1687/284/II/2005 zaopiniowania zmiany lokalizacji w zakresie linii rozgraniczających autostrady A4 Katowice – Kraków.
1688/284/II/2005 zawarcia aneksu do Porozumienia nr 17/KT/2004 z dnia 10.11.2004r. zawartego z Gminą Zebrzydowice .
1689/284/II/2005 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Poczesna
1696/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Barteckiej - Straszny dyrektorowi Bielskiej Szkoły Polityki Socjalnej w Bielsku Białej
1697/284/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu
1698/284/II/2005 odwołania Pani Teresy Niemczyk-Woryna ze stanowiska dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Wałowej 5.
1701/284/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach
1702/284/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie poprzez utworzenie, w jego strukturach, Zakładu Radioterapii
1706/284/II/2005 uchylenia Uchwał Zarządu Województwa Śląskiego
1709/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Grażynie Szczuckiej dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego nr 1 w Katowicach
1710/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Pelan dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego nr 2 w Katowicach
1711/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Stanek – Kozłowskiej dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
1712/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bogumile Kmieć dyrektorowi Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie
1713/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Zdańskiemu dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
1714/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Pietrasowi p.o. dyrektora Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
1719/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Nowara dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci Kamieniec – Zbrosławice w Kamieńcu
1720/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Panu Józefowi Polokowi dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
1721/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Henryce Andrzejczak dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu
1722/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Halinie Dec dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Raciborzu
1723/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Głos dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Mikołowie
1724/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Bijańskiej dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach
1729/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Agacie Tańskiej dyrektorowi Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
1730/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Halinie Wyjadłowskiej p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej
1731/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Stule dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie
1732/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zasadzie - Chorab dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego nr 3 w Katowicach
1733/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Sabinie Furgoł dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
1734/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Bonczkowi dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
1739/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Halinie Jasek dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku
1740/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Szarawarskiemu dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci w Rabce- Zdroju
1741/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Alicji Bytomskiej – dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku Białej
1742/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Grabowskiej – dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach
1743/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Panu Józefowi Mamorskiemu dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej
1744/284/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Gabrieli Homie dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Sanatorium dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Goczałkowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713