Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:09:19

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 283 z dnia 2 sierpnia 2005

Nr uchwałyW sprawie
1654/283/II/2005 powierzenia Pani Edycie Oślizło pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.
1662/283/II/2005 rozpatrzenia wniosku o pożyczkę ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1663/283/II/2005 rozpatrzenia wniosku o pożyczkę ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1664/283/II/2005 rozpatrzenia wniosku o pożyczkę ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1665/283/II/2005 rozpatrzenia wniosku o pożyczkę ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1666/283/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do wspólnego prowadzenia wojewódzkiej instytucji kultury pn. „Muzeum Śląskie w Katowicach” przez Województwo Śląskie i Ministra Kultury.
1667/283/II/2005 uruchomienia kształcenia w zawodzie technik informatyk na poziomie szkoły średniej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
1669/283/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci w Rabce Zdroju na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie prac remontowych w siedzibie szkoły
1670/283/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1671/283/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1672/283/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1673/283/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1674/283/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
1675/283/II/2005 pozytywnego zaopiniowania podziału nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką nr 939
1677/283/II/2005 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Jejkowice
1679/283/II/2005 rozwiązania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Programu SAPARD.
1680/283/II/2005 przystąpienia do współorganizacji Wystawy Rybackiej podczas III Regionalnych Dni Rybactwa Śródlądowego i przeznaczenia na ten cel kwoty 6.000,- zł (słownie: sześć tysięcy złotych
1683/283/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku zadania inwestycyjnego pn.: „Remont kapitalny i modernizacja kamienicy przy ul. Rynek 7 w Mikołowie”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713