Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:50:30

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 282 z dnia 28 lipca 2005

Nr uchwałyW sprawie
1628/282/II/2005 zmiany Uchwały NR 433/131/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 2004r w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu
1629/282/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Nr 2 im. dr K. Zahorskiego w Sosnowcu
1630/282/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach
1634/282/II/2005 zawarcia Porozumienia z Powiatem Tarnogórskim i Gminą Świerklaniec dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. „Budowa drogi w rejonie Jeziora Nakło-Chechło”
1635/282/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia nr 64/KT/2005 z dnia 14.07.2005r. z Powiatem Tarnogórskim i Gminą Kalety dotyczącego współfinansowania zadania pn.: „Remont nawierzchni DW 789 w m. Kalety”.
1637/282/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą MiedĽno dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. „Remont chodnika w ciągu DW 491 (ul. Częstochowska) w m. MiedĽno ”.
1644/282/II/2005 przystąpienia do wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej.
1645/282/II/2005 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Województwa Śląskiego położonych w Wiśle.
1646/282/II/2005 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiemu Ośrodkowi Reumatologiczno-Rehabilitacyjnemu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
1648/282/II/2005 powierzenia obowiązków dyrektora Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
1649/282/II/2005 zawarcia umowy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, na realizację szkoleń w ramach wdrożenia wojewódzkiego programu upowszechnienia wśród rolników znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713