Czas wygenerowania treści 2020-10-28 20:46:09

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 281 z dnia 25 lipca 2005

Nr uchwałyW sprawie
1564/281/II/2005 organizacji wizyty studyjnej dla Polonii brazylijskiej w dniach 1-2 sierpnia br.
1565/281/II/2005 rozstrzygnięcia kolejnego etapu całorocznego otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2005r.
1571/281/II/2005 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Strumień
1572/281/II/2005 zaopiniowania projektu programu restrukturyzacyjnego Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej.
1577/281/II/2005 Instrukcji postępowania przy sprawdzaniu wykorzystania dotacji z budżetu
1578/281/II/2005 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1581/281/II/2005 zaopiniowania projektu programu restrukturyzacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach.
1582/281/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec -Zbrosławice w Kamieńcu - Zbrosławicach
1583/281/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
1584/281/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
1585/281/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
1586/281/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Śląskiego Szpitala Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
1587/281/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
1588/281/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
1589/281/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
1590/281/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
1591/281/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na przystąpienie do przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych „Doskonalenie nauczycieli w województwie w 2005 r
1592/281/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
1593/281/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie prac remontowych w siedzibie szkoły
1594/281/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok
1595/281/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1596/281/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1597/281/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1598/281/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1599/281/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1600/281/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1601/281/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1602/281/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1603/281/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1604/281/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1605/281/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1606/281/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1607/281/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zaliczenia drogi powiatowej S 1439 Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Granica Państwa do kategorii drogi wojewódzkiej
1608/281/II/2005 zaprzestania pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej.
1609/281/II/2005 powołania Pana Tadeusza Kusia na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej.
1610/281/II/2005 ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
1611/281/II/2005 ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku Białej.
1612/281/II/2005 ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
1613/281/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji oraz rozliczenia końcowego całego zadania objętego Umową dotacji Nr 1821/KT/2004 z 23.12.2004 r. zawartą z Gmina Pawłowice i dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1614/281/II/2005 zawarcia aneksu do Porozumienia nr 6/KT/2004 z dnia 28.09.2004r. z Gminą Kroczyce
1615/281/II/2005 zawarcia aneksu do Porozumienia nr 1124/KT/2004 z dnia 31.08.2004r. z Gminą Miasteczko Śląskie
1616/281/II/2005 zamiany nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1617/281/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Konopiska dotyczącego współfinansowania realizacji zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW 907 i DW 908 w m. Konopiska i Wygoda-etap II” ujętego w „Planie inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w latach 2004-2005- kontynuacja PLAN B”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713