Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:47:39

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 280 z dnia 28 lipca 2005

Nr uchwałyW sprawie
1537/280/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
1539/280/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
1540/280/II/2005 wystąpienia do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach z wnioskiem o przedstawienie opinii.
1541/280/II/2005 zaopiniowania projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu.
1543/280/II/2005 sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Bielsku-Białej przy ul. Stalowej.
1544/280/II/2005 udzielenia dofinansowania dla powiatowych funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
1545/280/II/2005 aktualizacji operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Katowicach przy ul. Hallera.
1546/280/II/2005 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Chorób Płuc w Orzeszu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
1547/280/II/2005 wyrażenia zgody firmie „Inproservice” w Bielsku-Białej na wejście w teren
1548/280/II/2005 wyrażenia zgody Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu na rozbiórkę budynku B przy ul. Wawel 3 w Sosnowcu.
1549/280/II/2005 zmiany planu robót remontowo – budowlanych w roku 2005 na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości
1550/280/II/2005 darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie, na rzecz Miasta na prawach powiatu Częstochowa
1552/280/II/2005 powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie.
1553/280/II/2005 powierzenia Pani Halinie Wyjadłowskiej pełnienie obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej.
1554/280/II/2005 zatwierdzenia tekstu regulaminów konkursów na stanowisko dyrektora nauczycielskich kolegiów języków obcych prowadzonych przez Województwo Śląskie.
1647/280/II/2005 odwołania dyrektora Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
1648/280/II/2005 powierzenia obowiązków dyrektora Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713