Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:20:14

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 279 z dnia 19 lipca 2005

Nr uchwałyW sprawie
1463/279/II/2005 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
1464/279/II/2005 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
1465/279/II/2005 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
1466/279/II/2005 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
1467/279/II/2005 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
1468/279/II/2005 wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach umów na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich na okres 3 lat
1469/279/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego objętego Umową dotacji Nr 560/IW/2004 z 21.06.2004 r. z Miastem Rybnik dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1470/279/II/2005 zawarcia Aneksu do Umowy Nr 1799/KT/2004 z 21.12.2004 r. z Gminą Myszków dotyczącej przyznania dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1471/279/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ustalenia szczególnego trybu przyznawania najemcom prawa pierwszeństwa w nabyciu zajmowanych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Województwa Śląskiego
1472/279/II/2005 zmiany planu robót remontowo – budowlanych w roku 2005 na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Dyrektora Śląskiego Zarządu Nieruchomości zobowiązania przekraczającego 15 000,- EURO
1478/279/II/2005 zaopiniowania projektu programu restrukturyzacyjnego Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej.
1480/279/II/2005 zaopiniowania projektu programu restrukturyzacyjnego Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.
1481/279/II/2005 zaopiniowania projektu programu restrukturyzacyjnego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.
1482/279/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach.
1485/279/II/2005 powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach.
1487/279/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medycznego Studium Zawodowego w Rybniku przy ulicy Borki 37 d
1488/279/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medycznego Studium Zawodowego w Czeladzi przy ulicy Tuwima 14 A
1489/279/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcy przy ulicy Stalowej 9
1490/279/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
1491/279/II/2005 powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 3 im. Matki Teresy z Kalkuty w Katowicach.
1492/279/II/2005 Przyjęcia listy rankingowej Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR
1496/279/II/2005 Zatwierdzenia rozliczenia I transzy zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa bazy noclegowej Subregionu zachodniego – modernizacja hotelu ”Speedway” w Rybniku II etap – zagospodarowanie terenu przy hotelu”.
1497/279/II/2005 przyznania nagrody rocznej za rok 2004 dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.
1498/279/II/2005 przyznania nagrody rocznej za rok 2004 dyrektorowi Muzeum Śląskiego w Katowicach.
1499/279/II/2005 przyznania nagrody rocznej za rok 2004 zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach d/s Centrum Scenografii Polskiej.
1500/279/II/2005 przyznania nagrody rocznej za rok 2004 zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach.
1501/279/II/2005 przyznania nagrody rocznej za rok 2004 dyrektorowi Muzeum w Bielsku-Białej
1502/279/II/2005 przyznania nagrody rocznej za rok 2004 zastępcy dyrektora Muzeum w Bielsku-Białej.
1503/279/II/2005 przyznania nagrody rocznej za rok 2004 dyrektorowi Muzeum Zamkowego w Pszczynie.
1504/279/II/2005 przyznania nagrody rocznej za rok 2004 byłemu dyrektorowi Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
1505/279/II/2005 przyznania nagrody rocznej za rok 2004 dyrektorowi Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.
1506/279/II/2005 przyznania nagrody rocznej za rok 2004 zastępcy dyrektora d/s administracyjno-ekonomicznych Opery Śląskiej w Bytomiu
1507/279/II/2005 przyznania nagrody rocznej za rok 2005 dyrektorowi Opery Śląskiej w Bytomiu
1508/279/II/2005 przyznania nagrody rocznej za rok 2004 dyrektorowi Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie
1509/279/II/2005 przyznania nagrody rocznej za rok 2004 zastępcy dyrektora - dyrektorowi artystycznemu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713