Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:38:27

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 276 z dnia 10 lipca 2005

Nr uchwałyW sprawie
1377/276/II/2005 dokonania przez Zarząd akceptacji listy rezerwowej projektów w zakresie Działania ZPORR 3.1 – Obszary Wiejskie
1378/276/II/2005 zmiany załącznika do Uchwały NR 769/255/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 maja 2005r w zakresie Działania ZPORR 3.1- Obszary wiejskie
1379/276/II/2005 przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Katowicach udziału w nieruchomości.
1380/276/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zawarcia przez Dziecięcy Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich umowy dzierżawy gruntu na okres 10 lat, z przeznaczeniem na stację bazową telefonii komórkowej.
1381/276/II/2005 Zmiany uchwały własnej Zarządu Województwa Śląskiego nr 949/263/II/2005 z dnia 02.06.2005r. w sprawie: Zatwierdzenia Założeń do programu prac urządzeniowo – rolnych dla Województwa Śląskiego. Zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie programowania i koordynacji prac urządzeniowo – rolnych dla Gmin Kłomnice i Kruszyna w roku 2005.
1382/276/II/2005 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr Emila Cyrana w Lublińcu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
1383/276/II/2005 wyrażenia zgody Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna na wejście w teren
1385/276/II/2005 Zmiany uchwały własnej nr 751/254/II/2005 z dnia 5 maja 2005r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowego wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2005.
1390/276/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 1819/KT/2004 z 23.12.2004 r. z Miastem Siemianowice Śląskie dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1391/276/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 1797/KT/2004 z 21.12.2004 r. z Miastem Piekary Śląskie dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1392/276/II/2005 zawarcia Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim dotyczącego współfinansowania przez Województwo Śląskie bieżącego utrzymania drogi powiatowej S 4119 (ul. Bieruńska, Chopina i Szymanowskiego) w m. Pszczyna.
1393/276/II/2005 zawarcia Porozumienia o szczegółowych warunkach wykonania w 2005 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, z Miastem Ruda Śląska.
1394/276/II/2005 zawarcia Porozumienia o szczegółowych warunkach wykonania w 2005 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, z Miastem Zabrze.
1395/276/II/2005 zawarcia Porozumienia o szczegółowych warunkach wykonania w 2005 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, z Miastem Gliwice.
1397/276/II/2005 zawarcia Porozumienia ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego dotyczącego współpracy zmierzającej do sporządzenia opracowania pn. „Koncepcja programowo-planistyczna systemu dróg głównych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”
1400/276/II/2005 wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej na okres trzech lat
1401/276/II/2005 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Poręba
1405/276/II/2005 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 238/228/II/2005 z dnia 10.02.2005 roku dla Muzeum w Bielsku Białej w sprawie zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego na 2005r.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713