Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:03:25

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 273 z dnia 5 lipca 2005

Nr uchwałyW sprawie
1303/273/II/2005 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do IV edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej
1314/273/II/2005 przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zabrzu przy ul. Modrzewskiego 10, pozostającej w zarządzie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach
1315/273/II/2005 zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym wydatków na 2005 rok realizowanych z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
1316/273/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Łojewskiej – Pyka oraz Panu Jarosławowi Wawrzynowi
1317/273/II/2005 Zatwierdzenia rozliczenia I transzy zadania inwestycyjnego pn.: „Zasilanie i oświetlenie przy drodze krajowej DK – 79 ulicy Orląt Lwowskich od wjazdów i zjazdów z DK – 1 do granic miasta Jaworzna” w Sosnowcu.
1318/273/II/2005 dokonania zmiany umowy dotacji dla zadania pn.:„Modernizacja obiektu sportowego SKS Gwarek – Zabrze poprzez budowę krytej trybuny oraz zagospodarowanie terenu”, finansowanego ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne.
1319/273/II/2005 Zatwierdzenia rozliczenia I transzy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja odkrytej pływalni miejskiej Panorama” w Bielsku-Białej przy ul. M. Konopnickiej 5.
1320/273/II/2005 podpisania Aneksu nr 2 do Umowy dotacji nr 911/IW/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. dla zadania realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Łazach pn.: „Centrum Przedsiębiorczości w Łazach”.
1321/273/II/2005 dotycząca zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Myszkowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1322/273/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Kłobuckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1323/273/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Mikołowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1324/273/II/2005 dotycząca zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Lublinieckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1325/273/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1326/273/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Częstochowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1327/273/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Zawierciańskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1328/273/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Rybnickim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1329/273/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1330/273/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Bielskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1331/273/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1332/273/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Raciborskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1333/273/II/2005 dotycząca zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1334/273/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1335/273/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Żywieckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1339/273/II/2005 lokaty wolnych środków budżetowych w 2005 roku.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713