Czas wygenerowania treści 2020-10-29 05:55:46

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 272 z dnia 30 czerwca 2005

Nr uchwałyW sprawie
1260/272/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie
1261/272/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Opery Śląskiej w Bytomiu
1262/272/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Teatru Śląskiego w Katowicach
1263/272/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Teatru Rozrywki w Chorzowie
1264/272/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej
1265/272/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Instytucji Kultury „Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej” w Katowicach
1266/272/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Filharmonii Śląskiej w Katowicach
1267/272/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
1268/272/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach
1269/272/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Biblioteki Śląskiej w Katowicach
1270/272/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Muzeum Śląskiego w Katowicach
1271/272/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
1272/272/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie
1273/272/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Muzeum Zamkowego w Pszczynie
1274/272/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004r. Muzeum w Bielsku-Białej
1275/272/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
1276/272/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
1277/272/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Instytucji Filmowej „Silesia - Film” w Katowicach
1278/272/II/2005 przystąpienia do sporządzenia „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie śląskim”
1279/272/II/2005 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Jerzego Wójcika na stanowisko zastępcy dyrektora - dyrektora artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie na czas określony tj. od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006r.
1280/272/II/2005 zawarcia z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Aneksu Nr 1 do umowy dotacji dotyczącej przekazania przez Województwo Śląskie dotacji na działalność bieżącą Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
1281/272/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej na wydatkowanie środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
1282/272/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej na wydatkowanie środków finansowych na zakup księgozbioru
1290/272/II/2005 zaopiniowania lokalizacji północnej obwodnicy miasta Lubliniec.
1291/272/II/2005 ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.
1292/272/II/2005 podpisania Aneksu nr 5 do Umowy dotacji nr 907 / IW / 2004 z dnia 2 sierpnia 2004 roku dla zadania realizowanego przez Powiat Tarnogórski pn.:„Inkubator Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach”, realizowanego przez Tarnowskie Góry w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
1293/272/II/2005 zatwierdzenia wykazu zadań wybranych do realizacji w roku 2005 w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006
1295/272/II/2005 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na 2005 rok dla zadania pn. „Projekt inwestycyjny budowy sali gimnastycznej dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku - Białej” realizowanego przez Kolegium Nauczycielskie w Bielsku - Białej, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) wymagającego wkładu własnego ze środków Budżetu Województwa Śląskiego.
1296/272/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
1297/272/II/2005 wystąpienia do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu z wnioskiem o przedstawienie opinii.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713