Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:43:40

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 269 z dnia 23 czerwca 2005

Nr uchwałyW sprawie
1159/269/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
1161/269/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie, na rzecz Miasta na prawach powiatu Częstochowa
1162/269/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Czeladzi.
1163/269/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Wodzisławiu Śląskim.
1164/269/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji dwóch zawodów w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. Marki Teresy z Kalkuty w Katowicach
1165/269/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rabce – Zdroju, na rzecz Gminy Rabka – Zdrój
1166/269/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Województwo Śląskie, na rzecz Miasta Rabka-Zdrój, nieruchomości położonych w Rabce-Zdroju, po cenie obniżonej w stosunku do wartości rynkowej
1167/269/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, dotyczącej zmiany nazwy Ośrodka Leczniczo – Wychowawczego dla Dzieci w Orzeszu - Zawiści
1170/269/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie.
1171/269/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Centrum Psychiatrii w Katowicach i Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach
1172/269/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu przy ulicy Stalowej na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie prac remontowych w siedzibie placówki
1177/269/II/2005 opinii do wniosku Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich o udzielenie dotacji Ministra Zdrowia
1178/269/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
1179/269/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
1180/269/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
1181/269/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary” w Sosnowcu
1182/269/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
1184/269/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach
1186/269/II/2005 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach budynku oczyszczalni ścieków, na rzecz Gminy Pilchowice
1187/269/II/2005 przystąpienia do wyceny nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Sosnowcu przy ul. Wawel 3 i ul. Gabrieli Zapolskiej 3.
1188/269/II/2005 sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rabce przy ul. Cichej, na rzecz Karpackiej Spółki Gazowej Sp. z o.o.
1189/269/II/2005 przystąpienia do wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Zdrojowej.
1190/269/II/2005 sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Zdrojowej
1191/269/II/2005 przyjęcia przez Województwo Śląskie darowizny lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Siemianowice Śląskie, znajdujących się w obiekcie Przychodni Zdrowia przy ul. Jana Pawła II nr 1 w Siemianowicach Śląskich, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
1192/269/II/2005 oddania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
1193/269/II/2005 przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Czernichowie
1194/269/II/2005 upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania i podpisania, w imieniu Województwa Śląskiego, protokołów zdawczo-odbiorczych przejęcia i przekazania nieruchomości położonej w Czernichowie
1195/269/II/2005 uchylenia Uchwały Nr 2022/199/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9.11.2004 r. w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie II Edycji Działania 1.4 ZPORR.
1196/269/II/2005 objęcia patronatem programu pn. „Pszczyński piknik z TVP Katowice” realizowanego w ramach imprezy promocyjnej „III Wielki Piknik Pszczyński z okazji Święta Narodowego Słowenii”.
1197/269/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
1198/269/II/2005 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1199/269/II/2005 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1200/269/II/2005 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1201/269/II/2005 podpisania Aneksu nr 1 do Umowy dotacji nr 1807/IW/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. dla zadania realizowanego przez Miasto Zawiercie pn.: „Uzbrojenie Osiedla Kosowska Niwa w Zawierciu”.
1202/269/II/2005 zatwierdzenia zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach,
1204/269/II/2005 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
1205/269/II/2005 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
1206/269/II/2005 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
1207/269/II/2005 zawarcia Aneksu do Umowy Nr 1825/KT/2004 z 23.12.2004 r. z Powiatem Tarnogórskim dotyczącej przyznania dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1208/269/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 1811/KT/2004 z 23.12.2004 r. z Gminą Zebrzydowice dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1209/269/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 1798/KT/2004 z 23.12.2004 r. z Powiatem Pszczyńskim dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713