Czas wygenerowania treści 2020-10-29 05:58:24

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 267 z dnia 16 czerwca 2005

Nr uchwałyW sprawie
1104/267/II/2005 zawarcia umowy pożyczki z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu
1105/267/II/2005 zawarcia aneksu nr 1 do umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
1106/267/II/2005 zawarcia aneksu nr 1 do umowy pożyczki nr 299/ZD/2004 z dnia 26.04.2004 r. z Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Katowicach
1107/267/II/2005 zawarcia aneksu nr 1 do umowy pożyczki nr 1212/ZD/2004 z dnia 23.09.2004 r. z Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Katowicach
1108/267/II/2005 zawarcia aneksu nr 2 do umowy pożyczki nr 1101/ZD/2003 z dnia 7.10.2003 r. „Repty” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
1109/267/II/2005 zawarcia aneksu nr 5 do umowy pożyczki nr 1417/ZD/2002 z dnia 20.12.2002 r. ze Szpitalem nr 2 im. K. Zahorskiego w Sosnowcu
1118/267/II/2005 zmiany Uchwały Nr 2354 / 211 / II / 2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.12.2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2005 rok
1119/267/II/2005 przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich
1120/267/II/2005 sprzedaży, w trybie rokowań, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Katowicach przy ul. Hallera.
1121/267/II/2005 sprzedaży, w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Wiśle przy ulicy Dworcowej.
1122/267/II/2005 wyrażenia zgody Miastu Tychy na wejście w teren
1124/267/II/2005 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Henryka Baranowskiego na stanowisko zastępcy dyrektora - dyrektora artystycznego Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach na czas określony od 1 września 2005 r. do 31 grudnia 2006 r.
1125/267/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 892/IW/2004 z 30.07.2004 r. z Miastem Sosnowiec dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1126/267/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego objętego Umową dotacji Nr 578/IW/2004 z 24.06.2004 r. z Miastem Tychy dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1127/267/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zawarcia wieloletniej umowy na wykonywanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim.
1128/267/II/2005 zaopiniowania lokalizacji autostrady A1 Maciejów – Sośnica
1129/267/II/2005 zaopiniowania lokalizacji autostrady A1 WoĽniki – Piekary Śląskie.
1130/267/II/2005 zaopiniowania przebudowy odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku - Białej
1131/267/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 do umowy regulującej zasady przekazywania dopłat do biletów ustawowo ulgowych podmiotom realizującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie
1132/267/II/2005 uzgodnienia zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ul. Młyńskiej w Wielowsi
1133/267/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok
1134/267/II/2005 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713