Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:35:05

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 266 z dnia 14 czerwca 2005

Nr uchwałyW sprawie
1017/266/II/2005 odwołania Pani Machuli ze stanowiska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu.
1018/266/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Szpitala Chorób Wewnętrznych – „Hutniczy” w Częstochowie
1019/266/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
1020/266/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
1021/266/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
1022/266/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu
1023/266/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
1024/266/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
1025/266/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
1026/266/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
1027/266/II/2005 zmiany uchwały własnej nr 383/237/II/2005 z dnia 8 marca 2005 roku
1029/266/II/2005 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1032/266/II/2005 zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2005 dla inwestycji pn. „Budowa Pawilonu Onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie”.
1034/266/II/2005 złożenia wniosku do Starosty Żywieckiego o wywłaszczenie na cel publiczny części nieruchomości ( 463 m2 – z przeznaczeniem na drogę publiczną) położonej w Żywcu przy ul. Świętokrzyskiej, o numerze ewidencyjnym 11142 – pow. 1746 m2, zapisanej w KW Nr 54033 Sądu Rejonowego w Żywcu, stanowiącą własność Józefy Staszkiewicz dla Inwestycji pn. „ Północne obejście miasta Żywca ”.
1036/266/II/2005 zamiany nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1037/266/II/2005 zawarcia Aneksu do Umowy Nr 590/IW/2004 z 28.06.2004 r. z Miastem Jaworzno dotyczącej przyznania dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1038/266/II/2005 zaopiniowania projektu “Planu gospodarki odpadami dla gminy Miasteczko Śląskie”
1039/266/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach
1046/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Wodzisław dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. „Remont chodnika w ciągu DW 933 (ul. Jastrzębska) w m. Wodzisław Śląski”.
1047/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Knurów dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Remont chodnika w ciągu DW 921(ul. Niepodległości) w m. Knurów ”.
1049/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Czerwionka - Leszczyny dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu DW 925 w m. Bełk”
1053/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Mszana dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Opracowanie projektu i budowa chodnika w ciągu DW 930 w m. Połomia”
1054/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Ogrodzieniec dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni oraz chodników po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu DW 791 i DW 790 (ul. 1 Maja) w m. Ogrodzieniec”
1055/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Pilica dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Wykonanie projektu remontu i remont chodnika w ciągu DW 794 w m. Pilica”.
1058/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Pszów dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn.”Remont chodnika w ciągu DW 933 (ul. Andersa) w m. Pszów”.
1060/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Zebrzydowice dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Remont chodnika w ciągu DW 937 w m. Zebrzydowice i w m. Kończyce Małe”.
1062/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Szczyrk dotyczącego współfinansowania zadania pn. „ Remont chodnika w ciągu DW 942 w m. Szczyrk”.
1063/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Panki dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 494 w m. Panki ”.
1064/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Knurów dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. „Remont chodnika w ciągu DW 921 (ul. Dworcowa) w m. Knurów”.
1065/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Chełm Śląski dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn.: „Remont nawierzchni i budowa chodnika w ciągu DW 780 w m. Chełm Śląski”.
1066/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Istebna dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu DW 941 w m. Istebna-Mikszówka i m. Istebna-Słowiaczonka”.
1067/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Żywiec dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 945 w m. Żywiec”.
1068/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą WoĽniki dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 789 w m. WoĽniki”.
1071/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Konopiska dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 (ul. Opolska) w m. Konopiska ”.
1072/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Łazy dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 796 w m. Ciągowice”
1073/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Koziegłowy dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 789 w m. Lgota Mokrzesz”.
1074/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Konopiska dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 w m. Konopiska ”.
1075/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Poczesna dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 791 w m. Kolonia Borek”.
1076/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Powiatem Mikołowskim dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania DW 928 z ul. Pszczyńską w m. Mikołów”.
1077/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Bobrowniki dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu i budowa chodnika w ciągu DW 913 w m. Siemonia” .
1078/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Będzin dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Opracowanie projektu przebudowy chodnika wraz z miejscami postojowymi w ciągu DW 910 w m. Będzin”.
1079/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Gierałtowice dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 921 w m. Przyszowice”
1080/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Świerklany dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu i budowa chodnika w obrębie skrzyżowania DW 929 z ul. Górniczą w m. Jankowice Rybnickie”.
1081/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Suszec dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Opracowanie projektu przebudowy DW 935 wraz z projektem budowy chodników na terenie gminy Suszec”.
1082/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Pawłowice dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu DW 938 w m. Pawłowice”.
1083/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Świerklany dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu i budowa chodnika w ciągu DW 930 w m. Świerklany Dolne”.
1084/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Świnna dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania DW 945 z DP 1427 wraz z projektem budowy mostu w m. Świnna”.
1085/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Świnna dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu DW 945 w m. Świnna i w m. Pewel Mała”.
1086/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Koziegłowy dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu DW 789 w m. Lgota Nadwarcie”.
1087/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Poraj dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu DW 791 w m. Poraj, w m. Masłońskie i w m. Żarki Letnisko”.
1088/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Psary dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu DW 913 w m. Psary i w m. Strzyżowice wraz z aktualizacją projektu przebudowy skrzyżowania DW 913 z ul. 1-go Maja i ul. Belną w m. Strzyżowice”
1090/266/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Pilchowice dotyczącego współfinansowania zadania pn. „Remont chodnika w ciągu DW 921 w m. Pilchowice”.
1091/266/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Żywieckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1092/266/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Zawierciańskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1093/266/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1094/266/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Rybnickim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1095/266/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Raciborskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1096/266/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1097/266/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Myszkowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1098/266/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Mikołowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1099/266/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Lublinieckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1100/266/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Kłobuckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1101/266/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1102/266/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Częstochowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1103/266/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1104/266/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713