Czas wygenerowania treści 2020-10-28 20:39:56

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 265 z dnia 9 czerwca 2005

Nr uchwałyW sprawie
992/265/II/2005 powierzenia wykonania zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu wyjazdu młodzieży z Województwa Śląskiego na spotkanie pn. Szczyt Młodzieży Trójkąta Weimarskiego, 21 – 27 sierpnia 2005r. Lille we Francji
994/265/II/2005 zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego na rok 2005 dla Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz podpisania umowy związanej z dotacją budżetu wojewódzkiego na zadanie ujęte w programie.
995/265/II/2005 podpisania Aneksu nr 1 do Umowy dotacji nr 1791/IW/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. dla zadania realizowanego przez Miasto Częstochowę pn.: „Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei NMP 24 w Częstochowie”.
996/265/II/2005 Zatwierdzenia rozliczenia I transzy zadania inwestycyjnego pn.: „Droga do aktywności” w Radlinie.
998/265/II/2005 Zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pasażu handlowego przy ul. Stawowej w Mikołowie”.
999/265/II/2005 lokaty wolnych środków budżetowych w 2005 roku.
1000/265/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok
1001/265/II/2005 działań związanych z nabyciem akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka SA w Chorzowie
1002/265/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach
1004/265/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku dotyczącego wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa w sprawie przejęcia przez Województwo Śląskie akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach
1009/265/II/2005 zawarcia z Miastem Katowice umowy w sprawie udzielenia w 2005r. Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w wysokości 587.000 zł.
1010/265/II/2005 powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
1012/265/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach na wydatkowanie środków na remont
1013/265/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713