Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:40:21

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 264 z dnia 7 czerwca 2005

Nr uchwałyW sprawie
966/264/II/2005 wskazania dwóch Członków Zarządu Województw Śląskiego uprawnionych do udzielenia gwarancji prawidłowej realizacji umowy Nr Z/2.24/I/1.3.1/147/04/16/05 o dofinansowanie Projektu „Projekt inwestycyjny budowy sali gimnastycznej dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej” nr 701200-16.
967/264/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój, Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju
968/264/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu
969/264/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
970/264/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu
971/264/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
972/264/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej
973/264/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
974/264/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
975/264/II/2005 przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasta Częstochowa
976/264/II/2005 programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
981/264/II/2005 ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki, realizowanych od 15 sierpnia 2005 r. do 15 grudnia 2005 r.
983/264/II/2005 współorganizacji podróży studyjnej w Województwie Śląskim grupy dziennikarzy i touroperatorów z Węgier w dniach 8-9 czerwca 2005 r.
984/264/II/2005 zlecenia wykonania dokumentacji technicznej oznakowania głównych dróg województwa znakami informacyjnymi z herbem Województwa Śląskiego oraz adresem strony internetowej (tzw. witaczy)
985/264/II/2005 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jastrzębiu Zdroju przy Alei Jana Pawła II.
986/264/II/2005 przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych, będących w zarządzie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach
987/264/II/2005 oddania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr Emila Cyrana w Lublińcu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
988/264/II/2005 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach umowy najmu pomieszczeń na czas nieoznaczony
989/264/II/2005 oddania Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich nieruchomości położonej w Kochcicach w nieodpłatne użytkowanie.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713