Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:23:12

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 263 z dnia 2 czerwca 2005

Nr uchwałyW sprawie
914/263/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany uchwały własnej Nr I/42/27/2001 z dnia 22 paĽdziernika 2001 roku w sprawie określenia zasad rozliczania i ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie.
916/263/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przyjęcia Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
919/263/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej podjęcia działań zmierzających do utworzenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku - Białej
920/263/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej podjęcia działań zmierzających do utworzenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi
921/263/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej podjęcia działań zmierzających do utworzenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Sosnowcu
923/263/II/2005 maksymalnych stawek opłat za egzaminy wstępne i zajęcia dydaktyczne w zakładach kształcenia nauczycieli
924/263/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medycznego Studium Zawodowego w Gliwicach przy ulicy Hutniczej 9
925/263/II/2005 zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
926/263/II/2005 zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej,
927/263/II/2005 zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
928/263/II/2005 zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
929/263/II/2005 zatwierdzenia honorarium dla Pani Grażyny Szymborskiej dyrektora Filharmonii Śląskiej w Katowicach za napisanie tekstów oraz prace redakcyjne związane z wydaniem folderu i książki monograficznej Filharmonii z okazji 60-lecia istnienia tej instytucji.
930/263/II/2005 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pani Krystyny Szaraniec na stanowisko dyrektora Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach bez przeprowadzenia konkursu.
932/263/II/2005 dokonania zmiany umowy dotacji dla zadania pn. „Poprawa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Bytomia”, finansowanego ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne.
933/263/II/2005 podpisania Aneksu nr 2 do Umowy dotacji nr 595/IW/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. dla zadania realizowanego przez Gminę Żarki pn.: „Budowa wielofunkcyjnej sali rekreacyjno – sportowej”.
934/263/II/2005 podpisania Aneksu nr 4 do Umowy dotacji nr 885/IW/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. dla zadania realizowanego przez Miasto Radlin pn.:„Dom Sportu”.
937/263/II/2005 zaopiniowania projektu “ Planu gospodarki odpadami dla Gminy Rudziniec”
938/263/II/2005 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zbrosławice”
939/263/II/2005 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku Białej
949/263/II/2005 Zatwierdzenia Założeń do programu prac urządzeniowo – rolnych dla Województwa Śląskiego Zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie programowania i koordynacji prac urządzeniowo – rolnych dla Gmin Kłomnice i Kruszyna w roku 2005.
951/263/II/2005 wyrażenia zgody P.U.I. „Terrabud II” Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór na wejście w teren
953/263/II/2005 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na 2005 rok dla Projektu pn: „Centrum Sztuki Filmowej – przebudowa i adaptacja Kina „Kosmos” w Katowicach” realizowanego przez Instytucję Filmową „SILESIA – FILM” w Katowicach w ramach ZPORR, obejmującego wkład własny ze środków budżetu Województwa Śląskiego oraz ze środków budżetu Państwa – Ministra Kultury.
954/263/II/2005 Powierzenia obowiązków dyrektora Ośrodka Diabetologicznego Dzieci i Młodzieży w Gliwicach Panu Ryszardowi Bosowskiemu
955/263/II/2005 ustalenia wynagrodzenia dla pełniącego obowiązki dyrektora Ośrodka Diabetologicznego Dzieci i Młodzieży w Gliwicach Pana Ryszarda Bosowskiego
956/263/II/2005 Zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” finansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006.
959/263/II/2005 zawarcia umowy pożyczki z Górnośląskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty w Rabce


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713