Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:55:40

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 262 z dnia 31 maja 2005

Nr uchwałyW sprawie
865/262/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok
866/262/II/2005 zmiany Uchwały NR 2488/214/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2004r w zakresie Działania ZPORR 1.3.1- Regionalna Infrastruktura Edukacyjna
867/262/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
868/262/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach
869/262/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
870/262/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
871/262/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
872/262/II/2005 odmowy uchylenia uchwały nr 611/248/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.04.2005 roku
873/262/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu poprzez zakończenie działalności Laboratorium Analitycznego.
874/262/II/2005 Ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
875/262/II/2005 wystąpienia do Rady Społecznej Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu z wnioskiem o przedstawienie opinii.
876/262/II/2005 powołanie dyrektora Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej egzaminy z przygotowania zawodowego
877/262/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu
878/262/II/2005 powołania Komisji otwartego konkursu ofert na instytucję koordynującą po stronie polskiej wyjazd młodzieży z Województwa Śląskiego na spotkanie pn. Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego
879/262/II/2005 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej
882/262/II/2005 rozstrzygnięcia I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
883/262/II/2005 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa (dla ofert złożonych do 10 marca 2005 roku
884/262/II/2005 powołania komisji konkursowej oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej
885/262/II/2005 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury okresie od 11 marca do dnia 10 maja 2005 r.
886/262/II/2005 powołania Pana Janusza Gawrona na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach.
887/262/II/2005 powołania Pana Jana Jurkiewicza na stanowisko dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
889/262/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
890/262/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach
891/262/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach
892/262/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej
893/262/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
894/262/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach
895/262/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. Matki Teresy z Kalkuty w Katowicach w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 3 im. Matki Teresy z Kalkuty w Katowicach.
896/262/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Bielska Szkoła Polityki Socjalnej w Bielsku-Białej w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej
897/262/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Medyczne Studium Zawodowe w Zawierciu w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zawierciu.
898/262/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Medyczne Studium Zawodowe im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie.
899/262/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia szkoły policealnej o nazwie I Medyczne Studium Zawodowe im. Zofii Szlenkierówny w Katowicach w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 im. Zofii Szlenkierówny w Katowicach.
900/262/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Katowicach w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach
901/262/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Medyczne Studium Zawodowe, wchodzące w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Sosnowcu, wchodzącą w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego.
902/262/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Medyczne Studium Zawodowe w Raciborzu w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Raciborzu.
903/262/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Medyczne Studium Zawodowe im. Alfreda Fiderkiewicza w Mikołowie w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza w Mikołowie.
904/262/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu.
905/262/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Medyczne Studium Zawodowe im. dr. Feliksa Białego w Rybniku w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. dr. Feliksa Białego w Rybniku.
906/262/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 im. Jacka Koraszewskiego w Gliwicach w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Jacka Koraszewskiego w Gliwicach.
907/262/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
909/262/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej
911/262/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej utworzenia placówki doskonalenia nauczycieli o nazwie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713