Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:27:20

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 258 z dnia 17 maja 2005

Nr uchwałyW sprawie
818/258/II/2005 odwołania dyrektora Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach
819/258/II/2005 powołania dyrektora Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach
820/258/II/2005 ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach
821/258/II/2005 wyrażenia zgody za zawarcie, przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. „św. Barbary” w Sosnowcu, umowy ze Śląską Akademią Medyczną w Katowicach
822/258/II/2005 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia w 2005 r
823/258/II/2005 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 559/246/II/2005 z dnia 5.04.2005 r. w sprawie Zasad ustalania wysokości wynagrodzenia dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
824/258/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach
825/258/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka w Tarnowskich Górach
829/258/II/2005 uchylenia uchwały własnej nr 196/226/II/2005 oraz obciążenia hipotekami nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu
830/258/II/2005 przyjęcia Aneksu do Porozumienia Nr 35/EN/2004 zawartego dnia 28.12.2004 r. pomiędzy Powiatem Bielskim a Województwem Śląskim
832/258/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
833/258/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jastrzębiu Zdroju, na rzecz Gminy Jastrzębie Zdrój
834/258/II/2005 przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych, mieszkalnych oraz pokoi hotelowych, będących w zarządzie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713