Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:30:06

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 255 z dnia 10 maja 2005

Nr uchwałyW sprawie
733/255/II/2005 powołania Rady Programowej w II Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych wchodzącym w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
767/255/II/2005 powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej wnioski złożone w ramach konkursu o dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie w roku 2005
769/255/II/2005 zmiany załącznika do Uchwały NR 148/224/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 stycznia 2005r w zakresie Działania ZPORR 3.1- Obszary wiejskie
770/255/II/2005 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Śląskiego w Katowicach
771/255/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Bielskiej Szkoły Polityki Socjalnej w Bielsku Białej na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie prac remontowych ogrodzenia, wymianę stolarki okiennej oraz leczenie drzew i utrzymanie parku
772/255/II/2005 powołania Rady Programowej w I Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych wchodzącym w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
775/255/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno Edukacyjnego „Metis” w Katowicach na wydatkowanie środków finansowych na zakup samochodu
776/255/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
777/255/II/2005 Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Wojewódzkiej Katowicach
778/255/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Śląskiego Szpitala Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
779/255/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
780/255/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego, Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
781/255/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdr
782/255/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Szpitala – Centrum Psychiatrii w Katowicach
783/255/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
784/255/II/2005 podziału nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Skoczowie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 65
785/255/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zatwierdzenia zmian w planie finansowym Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005r.
798/255/II/2005 zaakceptowania propozycji zabezpieczenia środków z budżetu Województwa Śląskiego na współfinansowanie w latach 2005 – 2007 realizacji projektu zgłoszonego w ramach ZPORR p.n.: „Zadaszenie widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie wraz z przebudową – modernizacja wieży dyspozytorskiej i jej otoczenia”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713