Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:51:15

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 250 z dnia 19 kwietnia 2005

Nr uchwałyW sprawie
638/250/II/2005 lokaty wolnych środków budżetowych w 2005 roku.
639/250/II/2005 lokaty wolnych środków budżetowych w 2005 roku.
640/250/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach na wydatkowanie środków finansowych na dokonanie zakupów inwestycyjnych
641/250/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
644/250/II/2005 powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa
645/250/II/2005 zmiany składu Rady Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
646/250/II/2005 zawarcia umowy serwisu gwarancyjnego oprogramowania firmy ESRI
647/250/II/2005 przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej 17 samodzielnych lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 46-48, stanowiącym własność Województwa Śląskiego
648/250/II/2005 przystąpienia do wyceny 17 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonych w budynku przy ul. Uzdrowiskowej 46-48 w Goczałkowicach-Zdroju
649/250/II/2005 przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej 20 samodzielnych lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym przy ul. Kaczeńcowej 250 i 9 samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kaczeńcowej 430 w Jaworzu, stanowiących własność Województwa Śląskiego.
650/250/II/2005 przystąpienia do wyceny 20 samodzielnych lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym przy ul. Kaczeńcowej 250 i 9 samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kaczeńcowej 430 w Jaworzu, stanowiących własność Województwa Śląskiego
651/250/II/2005 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w ramach cyklu szkoleniowo – aktywizującego "Organizacja grup producentów rolnych" oraz przyjęcia treści oferty
652/250/II/2005 przystąpienia do organizacji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” i przyjęcia regulaminu konkursu.
662/250/II/2005 powierzenia stanowiska dyrektora Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu
663/250/II/2005 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713