Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:28:57

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 249 z dnia 14 kwietnia 2005

Nr uchwałyW sprawie
624/249/II/2005 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego
628/249/II/2005 odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
629/249/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.
630/249/II/2005 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Gliwice”
635/249/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany uchwały nr II/29/4/2004 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego
636/249/II/2005 wyrażenia zgody na zawarcie przez Centrum Pediatrii im. Jana Pawia II w Sosnowcu umowy z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Dąbrowie Górniczej o przyłączenie budynku szpitala do zewnętrznej instalacji odbiorczej c.o.
637/249/II/2005 rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w 2005 roku


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713