Czas wygenerowania treści 2020-10-29 06:42:22

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 248 z dnia 12 kwietnia 2005

Nr uchwałyW sprawie
610/248/II/2005 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
611/248/II/2005 wystąpienia do Rady Miejskiej w Pszczynie z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
612/248/II/2005 wystąpienia do Rady Społecznej Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno Rehabilitacyjnego z wnioskiem o przedstawienie opinii.
614/248/II/2005 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 1.3.2 – Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
615/248/II/2005 udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu z siedzibą w Gorzycach
616/248/II/2005 ogłoszenia konkursu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
617/248/II/2005 zawarcia z Ministrem Kultury porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.713.000 zł na zadanie realizowane w latach 2004-2006 przez Instytucję Filmową „Silesia-Film” w Katowicach w ramach projektów inwestycyjnych, współfinansowanych z funduszy europejskich pt. „Centrum Sztuki Filmowej przebudowa i adaptacja kina Kosmos w Katowicach”
618/248/II/2005 dokonania zmiany umowy dotacji dla zadania p.n.:„Modernizacja i remont pawilonu sportowego z zapleczem dla terenowych urządzeń sportowych i sali treningowej w Cieszynie”, finansowanego ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne.
619/248/II/2005 dokonania zmiany umowy dotacji dla zadania p.n. „Adaptacja budynku pokopalnianego dla potrzeb Wyższej Szkoły Technicznej”, finansowanego ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne.
620/248/II/2005 Zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku inwestycji pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Bytomiu przy ul. Matejki”.
621/248/II/2005 Zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku inwestycji pn.: „Utworzenie Centrum Kariery Zawodowej w Bytomiu”.
622/248/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
623/248/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713