Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:14:47

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 247 z dnia 30 lipca 2005

Nr uchwałyW sprawie
592/247/II/2005 przyznania dyrektorowi Regionalnego ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach Pani Halinie Misiewicz nagrody za realizację 2-letniego programu szkoleniowego pt. „Opracowanie i wdrożenie programów rewitalizacji obszarów problemowych w miastach. Polityka Miejska”.
593/247/II/2005 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005
596/247/II/2005 wyrażenia zgody na wycenę nieruchomości Województwa Śląskiego położonych w Sosnowcu przy Placu Medyków l i 2, będącej we władaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu,
597/247/II/2005 przystąpienia do wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Zbrosławicach
598/247/II/2005 sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Zbrosławicach
603/247/II/2005 udzielenia bonifikat od cen 16 samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Borowinowej 20-22 w Goczałkowicach-Zdroju, stanowiącym własność Województwa Śląskiego oraz zatwierdzenia cen sprzedaży tych lokali po zastosowaniu bonifikat
604/247/II/2005 przystąpienia do wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu przy ulicy Wiślańskiej
605/247/II/2005 sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu przy ulicy Wiślańskiej
606/247/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej opracowanego programu wojewódzkiego pt. „Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa śląskiego w zakresie udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych
1350/247/II/2005 Zmiany uchwały własnej Zarządu Województwa Śląskiego nr 949/263/11/2005 z dnia 02.06.2005r. w sprawie: Zatwierdzenia Założeń do programu prac urządzeniowo - rolnych dla Województwa Śląskiego, Zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo finansowego w zakresie programowania i koordynacji prac urządzeniowo - rolnych dla Gmin Kłomnice i Kruszyna w roku 2005.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713