Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:58:17

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 245 z dnia 31 marca 2005

Nr uchwałyW sprawie
537/245/II/2005 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Zespół Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach umów najmu pomieszczeń na czas oznaczony.
538/245/II/2005 zaopiniowania podziału nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bieruniu.
539/245/II/2005 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w terminie do 10 marca 2005r.
540/245/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie prac modernizacyjno - remontowych w siedzibie placówki
544/245/II/2005 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Panu Janowi Jurkiewiczowi
545/245/II/2005 powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.
546/245/II/2005 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach Pani Krystynie Szaraniec.
548/245/II/2005 ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Śląskiego na II kwartał 2005 roku
549/245/II/2005 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 3.5.1 – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
550/245/II/2005 powierzenia Panu Markowi Pietrasowi pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713