Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:25:30

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 242 z dnia 22 marca 2005

Nr uchwałyW sprawie
482/242/II/2005 zawarcia z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach umowy dotacji dotyczącej przekazania przez Województwo Śląskie dotacji na działalność bieżącą Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
486/242/II/2005 programu naprawczego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach
487/242/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Kochcicach
488/242/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach.
489/242/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
490/242/II/2005 przyjęcia rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Opery Śląskiej w Bytomiu po pożarze”, finansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego ze środków budżetu Państwa oraz ze środków własnych budżetu Województwa Śląskiego
491/242/II/2005 podjęcia decyzji o wyborze zadań oświatowych do dofinansowania w roku 2005 w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego
494/242/II/2005 przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska za rok 2004, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
496/242/II/2005 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
497/242/II/2005 wyrażenia zgody na wejście na teren nieruchomości położonej w Sosnowcu.
498/242/II/2005 wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Śląskie porozumienia z firmą Geotronics Kraków.
499/242/II/2005 dokonania przez Zarząd akceptacji listy rezerwowej projektów w zakresie Działania ZPORR 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
502/242/II/2005 poszerzenia składu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. rozwoju regionu przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713