Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:40:30

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 239 z dnia 15 marca 2005

Nr uchwałyW sprawie
373/239/II/2005 zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego na rok 2005 dla Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz podpisania umowy związanej z dotacją budżetu wojewódzkiego na zadanie ujęte w programie.
435/239/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
438/239/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
441/239/II/2005 wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dyrektorów i zastępców dyrektorów wojewódzkich samorządowych instytucji kultury.
444/239/II/2005 organizacji i obsługi stoiska regionalnego Województwa Śląskiego podczas XII Międzynarodowych Targów Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego „GLOB 2005” odbywających się w Katowicach w dniach 1-3 kwietnia 2005r.
445/239/II/2005 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami Gminy Przystajń”
446/239/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji obszaru gminy Kozy, współtworzącej aglomerację „Pisarzowice”, przygotowanego przez gminę Kozy.
448/239/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji przy ul. Chemików, przy ul. Jagiełły oraz przy ul. Soleckiej przygotowanego przez gminę Bieruń.
449/239/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Ślemień” przygotowanego przez gminę Ślemień.
450/239/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Piekary Śląskie” przygotowanego przez gminę Piekary Śląskie.
451/239/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji „MiedĽna” i „Góra” przygotowanego przez gminę MiedĽna.
452/239/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Imielin” przygotowanego przez gminę Imielin.
453/239/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Hołdunów” i „Ziemowit” przygotowanego przez gminę Lędziny
454/239/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Cieszyn” przygotowanego przez gminę Cieszyn.
455/239/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Ogrodzieniec” przygotowanego przez gminę Ogrodzieniec.
456/239/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Chropaczów” oraz części obszaru gminy Świętochłowice, która współtworzy aglomerację „Chorzów-Klimzowiec” z gminą Chorzów przygotowanego przez gminę Świętochłowice.
457/239/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji obszaru gminy Chorzów, który współtworzy aglomerację „Klimzowiec” z częścią obszaru gmin Świętochłowice i Katowice, przygotowanego przez gminę Chorzów.
459/239/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji obszaru gminy Porąbka, który współtworzy aglomerację „Kęty” z gminą Kęty w Województwie Małopolskim przygotowanego przez gminę Porąbka.
460/239/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Pilica” przygotowanego przez gminę Pilica.
461/239/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Świerklany” przygotowanego przez gminę Świerklany.
462/239/II/2005 lokaty wolnych środków budżetowych w 2005 roku.
463/239/II/2005 dokonania zmian Umowy dotacji dla zadania p.n. „Droga do aktywności” realizowanego przez Miasto Radlin w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
464/239/II/2005 Zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku inwestycji pn.: „Wsparcie infrastrukturalne dla rozwoju usług publicznych, oraz rewitalizacji terenu pogórniczego w centrum Gminy Marklowice”.
466/239/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713