Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:34:25

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 237 z dnia 8 marca 2005

Nr uchwałyW sprawie
336/237/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Krzanowice”
379/237/II/2005 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2004 rok.
380/237/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny części nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich, na rzecz Gminy Brenna
381/237/II/2005 wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Śląskiego na mapie Województwa Śląskiego wydawanej przez Wydawnictwo BiK w Pile.
382/237/II/2005 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie kopii danych cyfrowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wodzisławiu Śląskim
383/237/II/2005 przyjęcia, przez Województwo Śląskie, od PKP S.A., darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rybniku przy ulicy Parkowej 4a, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków.
384/237/II/2005 przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Katowicach przy ul. Hallera.
385/237/II/2005 przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich.
386/237/II/2005 wyrażenia zgody na budowę garaży przez „PSM" Pszczyńską Spółdzielnię Mieszkaniową w granicy działki nr 1876/6 położonej w Pszczynie przy ul. Antesa 6
389/237/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego – S.P.Z.O.Z. w Bielsku-Białej poprzez zakończenie działalności Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Pszczynie.
390/237/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach.
391/237/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu.
392/237/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach.
393/237/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. „Św. Barbary” w Sosnowcu.
394/237/II/2005 zmiany Uchwały NR 1921/196/II/2004 z dnia 26 paĽdziernika 2004r. w zakresie Działania ZPORR 3.5.1 – Lokalna Infrastruktura Edukacyjna i Sportowa.
397/237/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Kobiór” przygotowanego przez gminę Kobiór
398/237/II/2005 zaopiniowania projektów planów aglomeracji „WoĽniki” i „Psary” przygotowanych przez gminę WoĽniki
399/237/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Skoczów” przygotowanego przez gminę Skoczów
400/237/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Ustroń” przygotowanego przez gminę Ustroń
401/237/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Dębowiec” przygotowanego przez gminę Dębowiec
402/237/II/2005 zaopiniowania projektów planów aglomeracji „Sierakowice” i „Sośnicowice” przygotowanych przez gminę Sośnicowice.
403/237/II/2005 zaopiniowania projektów planów aglomeracji „Zasole Bielańskie”, “Dankowice”, “Pisarzowice” przygotowanych przez gminę Wilamowice.
404/237/II/2005 zaopiniowania projektów planów dwóch aglomeracji przygotowanego przez gminę Herby
405/237/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Łazy-Rokitno Szlacheckie” i “Niegowonice-Niegowoniczki-Grabowa” przygotowanych przez gminę Łazy.
406/237/II/2005 zaopiniowania projektów planów aglomeracji „Oczyszczalni ścieków Foch III” i „Oczyszczalni ścieków KWK Szczygłowice” przygotowanych przez gminę Knurów
407/237/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Lubliniec” przygotowanego przez gminę Lubliniec.
408/237/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Łękawica” przygotowanego przez gminę Łękawica.
409/237/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Miasteczko Śląskie” przygotowanego przez gminę Miasteczko Śląskie.
410/237/II/2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Krzepice” przygotowanego przez gminę Krzepice.
413/237/II/2005 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
414/237/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.
415/237/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.
416/237/II/2005 przyjęcia rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Pawilonu Onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie (część budowlana)”, finansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego ze środków budżetu Państwa oraz ze środków własnych budżetu Województwa Śląskiego.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713