Czas wygenerowania treści 2020-10-29 06:15:29

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 236 z dnia 3 marca 2005

Nr uchwałyW sprawie
361/236/II/2005 IX Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium TrzeĽwościowego na temat: „SEKTY, SUBKULTURY, A BEZPIECZEŃSTWO MŁODZIEŻY”
365/236/II/2005 zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr 3058/C.T12-6/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. o wykonanie prac badawczo-rozwojowych objętych projektem celowym nr 10 T12 0472001 C/5430
366/236/II/2005 podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonych w Bystrej przy ul. Fałata, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 400/24, 400/31, 400/33, 400/30 i 400/34 oraz przy ul. Wyzwolenia, oznaczonej jako działka nr 46/11.
367/236/II/2005 wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Śląskiego Zarządu Nieruchomości umowy użyczenia lokali w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.
371/236/II/2005 lokaty wolnych środków budżetowych w 2005 roku.
372/236/II/2005 zatwierdzenia programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
374/236/II/2005 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2005 dla Opery Śląskiej w Bytomiu.
375/236/II/2005 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2005 dla Opery Śląskiej w Bytomiu
376/236/II/2005 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2005 dla Opery Śląskiej w Bytomiu.
377/236/II/2005 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2005 dla Opery Śląskiej w Bytomiu.
378/236/II/2005 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2005 dla Opery Śląskiej w Bytomiu.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713