Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:42:10

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 231 z dnia 17 lutego 2005

Nr uchwałyW sprawie
253/231/II/2005 powołania Pani Ewy Eder na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Białej.
254/231/II/2005 powołania Pana Ryszarda Bosowskiego na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gliwicach.
255/231/II/2005 powołania Pani Henryki Drużyńskiej - Skarbek na stanowisko Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.
263/231/II/2005 uczestnictwa w Programie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pod nazwą: “Sieć Regionów dla Zdrowia” (“Regions for Health Network”)
264/231/II/2005 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Jaworzno
267/231/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Zawierciańskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
268/231/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Żywieckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
269/231/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
270/231/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
271/231/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Częstochowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
272/231/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
273/231/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Kłobuckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
274/231/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Myszkowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
275/231/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Mikołowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
277/231/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
278/231/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Raciborskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
279/231/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Rybnickim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
280/231/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
281/231/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Herby dotyczącego współfinansowania realizacji zadania pn. „Wykonanie chodnika pieszo-rowerowego w ciągu DW 905 Herby-Olszyna : budowa chodnika od km 1+610 do km 1+350, budowa kanału deszczowego od km 0+635 do km 1+180 i od km 1+290 do 1+610 (strona prawa)” ujętego w „Planie inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w latach 2004-2005”
282/231/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Starcza dotyczącego współfinanowania realizacji zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 908 (ul. Gliwicka) od km 19+712 do km 20+257 (strona prawa) w m. Starcza” ujętego w „Planie inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w latach 2004-2005”
283/231/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Strumień dotyczącego współfinansowania realizacji zadania pn. „Remont chodnika w ciągu DW 939 od DK 81 do przejazdu kolejowego – etap I od km 0+025 do km 0+525 strona lewa w m. Zbytków” ujętego w „Planie inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w latach 2004-2005”
284/231/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Przyrów dotyczącego współfinanowania realizacji zadania „Kontynuacja remontu nawierzchni DW 793 od km 2+650 do km 2+764,80 i od km 3+030 do 3+482,5w m. Przyrów -III etap” ujętego w „Planie inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w latach 2004-2005”.
285/231/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Jeleśnia dotyczącego współfinanowania realizacji zadania „Remont chodnika w ciągu DW 945 od km 13+218 do km 14+665 (od rynku w kierunku Krzyżowej) o łącznej długości 1447m w m. Jeleśnia” ujętego w „Planie inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w latach 2004-2005”.
286/231/II/2005 zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich niezakończonych w roku 2004
287/231/II/2005 zatwierdzenia planu inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w latach 2005 - 2006
288/231/II/2005 zatwierdzenia skorygowanego planu inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w latach 2004 - 2005
289/231/II/2005 zawarcia Aneksu do Umowy Nr 1817/KT/2004 z 23.12.2004 r. z Miastem Tychy dotyczącej przyznania dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
290/231/II/2005 wyrażenia zgody na wejście na teren nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 42, stanowiącej własność Województwa Śląskiego
291/231/II/2005 udzielenia bonifikat od cen 6 samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dietla 3 w Rabce-Zdroju, stanowiącym własność Województwa Śląskiego oraz zatwierdzenia cen sprzedaży tych lokali po zastosowaniu bonifikat
292/231/II/2005 zmiany załącznika do Uchwały NR 2407/212/II/2004 z dnia 21 grudnia 2004r. w zakresie Działania ZPORR 1.4- Rozwój turystyki i kultury.
293/231/II/2005 zatwierdzenia programu rzeczowo - finansowego dla zadania „Modernizacja biurowca przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713