Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:49:29

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 227 z dnia 8 lutego 2005

Nr uchwałyW sprawie
206/227/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zawarcia przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie umowy dzierżawy gruntu na okres 10 lat, z przeznaczeniem na korty tenisowe ziemne.
207/227/II/2005 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2004-2015”
208/227/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego objętego Umową dotacji Nr 908/IW/2004 z 02.08.2004 r. z Powiatem Cieszyńskim dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
211/227/II/2005 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2005 dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
212/227/II/2005 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2005 dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
213/227/II/2005 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2005 dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
214/227/II/2005 wyrażenia zgody na zawarcie, przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu, umowy ze Śląską Akademią Medyczną w Katowicach.
215/227/II/2005 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
216/227/II/2005 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach
217/227/II/2005 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
218/227/II/2005 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
219/227/II/2005 zmiany projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach poprzez zakończenie działalności Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach.
223/227/II/2005 zmiany załącznika nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
226/227/II/2005 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie kopii danych cyfrowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Tarnowskich Górach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713