Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:46:01

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 226 z dnia 3 lutego 2005

Nr uchwałyW sprawie
171/226/II/2005 przekazania Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach składników mienia ruchomego
172/226/II/2005 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
173/226/II/2005 programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
174/226/II/2005 programu naprawczego Ośrodka Diabetologicznego Dzieci i Młodzieży w Gliwicach
175/226/II/2005 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
177/226/II/2005 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Lecha Szarańca na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach
178/226/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
179/226/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
185/226/II/2005 rozłożenia na raty opłat rocznych za rok 2003 i 2004 z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiących dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
188/226/II/2005 wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Chorób Wewnętrznych – „Hutniczy” w Częstochowie umowy najmu pomieszczeń na czas oznaczony
189/226/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny części nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jaworzu, na rzecz Gminy Jaworze
190/226/II/2005 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku umowy dzierżawy budynku Zakładu Anatomopatologii wraz ze sprzętem medycznym na okres 3 lat.
191/226/II/2005 wyrażenia zgody na wejście na teren nieruchomości położonej w Pyrzowicach, stanowiącej własność Województwa Śląskiego
192/226/II/2005 udziału Województwa Śląskiego w kampanii promocyjnej Polski w telewizji CNN International.
193/226/II/2005 przyjęcia przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Zjednoczenia 10, zabudowanych obiektami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Specjalistyczny” w Chorzowie
194/226/II/2005 wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu na okres 3 lat umowy najmu budynku przy ul. Kolejowej 1 w Łazach wraz z wyposażeniem.
195/226/II/2005 zawarcia z Powiatem Częstochowskim porozumienia o współpracy w zakresie wdrożenia metodyki inwentaryzacji i waloryzacji terenów poprzemysłowych
196/226/II/2005 zmiany uchwały własnej nr 37/219/II/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
197/226/II/2005 zaopiniowania przebudowy odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku - Białej
198/226/II/2005 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
199/226/II/2005 zawarcia umowy z Politechniką Śląska na wykonanie opracowania pt. „Koncepcja reaktywacji połączenia kolejowego na trasie Gliwice – Bytom”.
200/226/II/2005 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
205/226/II/2005 przyjęcia listy rezerwowej projektów rekomendowanych przez Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionalnego do dofinansowania w zakresie Działania ZPORR: 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713