Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:00:58

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 225 z dnia 1 lutego 2005

Nr uchwałyW sprawie
151/225/II/2005 zmiany Uchwały Nr 71/221/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18.01.2005r. dokonującej wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji ZPORR.
152/225/II/2005 zmiany Uchwały Nr 70/221/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18.01.2005r. dokonującej wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska ZPORR.
153/225/II/2005 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jeziorowicach, na rzecz Powiatu Zawierciańskiego.
154/225/II/2005 zaopiniowania przebudowy DK 88 od węzła „Kleszczów” do Cmentarza Centralnego w Gliwicach
155/225/II/2005 wyrażenia zgody firmie Wariant Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na wejście w teren
156/225/II/2005 przekazania bezpłatnych egzemplarzy urzędowych map powiatów zatytułowanych: „Gliwice i powiat gliwicki”, „Powiat tarnogórski” oraz „Powiat zawierciański” w skali 1:50 000, instytucjom współpracującym w zakresie zbierania i weryfikacji danych wykorzystanych do opracowania map.
157/225/II/2005 zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro.
158/225/II/2005 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa.
160/225/II/2005 przyjęcia wzoru umowy zlecenia zawieranej z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
161/225/II/2005 wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
162/225/II/2005 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
163/225/II/2005 wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
164/225/II/2005 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój
165/225/II/2005 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Prof. J. Gasińskiego w Tychach
166/225/II/2005 wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
167/225/II/2005 ogłoszenia I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
168/225/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Centrum Psychiatrii w Katowicach.
169/225/II/2005 zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim, Województwem Dolnośląskim, Województwem Opolskim i Województwem Małopolskim.
170/225/II/2005 lokaty wolnych środków budżetowych w 2005 roku.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713