Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:14:31

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 224 z dnia 27 stycznia 2005

Nr uchwałyW sprawie
34/224/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej podjęcia działań zmierzających do likwidacji internatu funkcjonującego przy Medycznym Studium Zawodowym im. dra Wł. Biegańskiego w Częstochowie.
124/224/II/2005 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2005 dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach.
127/224/II/2005 zawarcia umowy z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
128/224/II/2005 zawarcia umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach
129/224/II/2005 wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej
130/224/II/2005 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny oraz zakup sprzętu medycznego przez Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej
131/224/II/2005 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu
132/224/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej poprzez utworzenie, w jego strukturach, Oddziału Pulmonologiczno-Alergologicznego dla Dzieci.
133/224/II/2005 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój
135/224/II/2005 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2005 dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.
136/224/II/2005 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2005 dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.
137/224/II/2005 zmiany w załączniku do Uchwały NR 2407/212/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2004r w zakresie Działania ZPORR 1.1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.
138/224/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rudzie Śląskiej, na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska.
139/224/II/2005 zmiany uchwały własnej 17/218/II/2005 z dnia 06.01.2005 roku w sprawie powołania Komisji otwartych konkursów ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w 2005 roku.
140/224/II/2005 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony
141/224/II/2005 zmiany Uchwały Nr 1126/180 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 września 2000 r. o powołaniu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
145/224/II/2005 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
148/224/II/2005 zmiany w załączniku do Uchwały NR 2489/214/II/2004 z dnia 28.12.2004 roku dokonującej wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania 3.1 – Obszary wiejskie ZPORR
150/224/II/2005 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713