Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:55:21

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 221 z dnia 18 stycznia 2005

Nr uchwałyW sprawie
69/221/II/2005 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok.
70/221/II/2005 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska
71/221/II/2005 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji
74/221/II/2005 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
75/221/II/2005 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
76/221/II/2005 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
77/221/II/2005 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach.
78/221/II/2005 odwołania Pana Henryka Mekle ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.
79/221/II/2005 powierzenia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju Panu Jerzemu Kasprzakowi.
81/221/II/2005 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Istebna
82/221/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego objętego Umową dotacji Nr 887/IW/2004 z 07.07.2004 r. z Miastem Sosnowiec dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
83/221/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego objętego Umową dotacji Nr 541/IW/2004 z 21.06.2004 r. z Gminą Marklowice dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
85/221/II/2005 podpisania Aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 893/IW/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. na realizację zadania pn. „Wykonanie I kwatery składowiska w ramach budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”,
86/221/II/2005 podpisania Aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 894/ IW/2004 z dnia 30 lipca 2004 na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku pokopalnianego dla potrzeb Wyższej Szkoły Technicznej – etap I – roboty przygotowawcze (rozbiórkowe) wraz z robotami budowlano – montażowymi”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713