Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:35:43

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 220 z dnia 20 stycznia 2005

Nr uchwałyW sprawie
58/220/II/2005 lokaty wolnych środków budżetowych w 2005 roku.
59/220/II/2005 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w 2005 roku.
60/220/II/2005 uchylenia uchwały własnej nr 200/316/02 z dnia 13.02.2002 roku w sprawie wprowadzenia cennika opłat za udzielenie zezwolenia na wykorzystanie map oraz materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, dla potrzeb rozpowszechniania, rozprowadzania oraz reprodukowania w celu rozpowszechniania i rozprowadzania.
61/220/II/2005 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku umowy dzierżawy budynku pralni wraz z wyposażeniem na okres 3 lat.
62/220/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno Edukacyjnego „Metis” w Katowicach na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie prac remontowych w siedzibie placówki
63/220/II/2005 zatwierdzenia tekstu regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli
64/220/II/2005 ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie i przyjęcia treści ogłoszenia
65/220/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi I Medycznego Studium Zawodowego w Katowicach na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie prac remontowych w siedzibie placówki
66/220/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej
67/220/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.
90/220/II/2005 powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713