Czas wygenerowania treści 2020-10-29 05:56:28

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 219 z dnia 11 stycznia 2005

Nr uchwałyW sprawie
26/219/II/2005 lokaty wolnych środków budżetowych w 2005 roku.
27/219/II/2005 Zawarcia ugody pomiędzy Województwem Śląskim, a Południowym Koncernem Energetycznym S.A. w Katowicach w sprawie zaliczenia nadpłaty, powstałej w wyniku nienależnie uiszczonych opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza w latach 1990-1992 przez Ciepłownię Bielsko-Północ (EC 2) w Czechowicach-Dziedzicach, wchodzącej w skład Południowego Koncernu Energetycznego S.A. - Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała, na poczet należności z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w I kwartale 2003 roku.
28/219/II/2005 zatwierdzenia planu pracy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska na 2005 r., w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
29/219/II/2005 upoważnienia do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących dofinansowania ze środków EFRR w ramach ZPORR dla Projektu „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinki R1, R2 w Rudzie Śląskiej”.
31/219/II/2005 nadania numerów drogom powiatowym na terenie miasta na prawach powiatu-Świętochłowice
33/219/II/2005 akceptacji rozliczenia dotacji przekazanej Miastu Bytom na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Rewitalizacja budynku, Bytom, Rynek 26 –w celu poprawy atrakcyjności centrum miasta dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw” finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
34/219/II/2005 akceptacji rozliczenia dotacji przekazanej Miastu Bytom na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Rewitalizacja budynku, Bytom, Rynek 20 –w celu poprawy atrakcyjności centrum miasta dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw” finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
35/219/II/2005 zgody na nieodpłatne skanowanie dokumentacji wchodzącej w skład interdyscyplinarnego studium badawczego pn.: „WALORYZACJA PRZESTRZENI GÓRNEGO ŚLˇSKA” przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na rzecz Archiwum Państwowego w Katowicach.
37/219/II/2005 uchylenia uchwały własnej nr 1774/192/II/2004 oraz zabezpieczenia pożyczki wraz z odsetkami na rzecz SP ZOZ Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu, w drodze obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Ustroniu.
38/219/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
39/219/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. „Św. Barbary” w Sosnowcu.
40/219/II/2005 odmowy przyznania nagrody rocznej za 2003 rok Pani Elżbiecie Machuli dyrektorowi Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu.
41/219/II/2005 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
42/219/II/2005 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
43/219/II/2005 wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
44/219/II/2005 wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
45/219/II/2005 wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
47/219/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu , dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej, dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie i dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu.
48/219/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie
50/219/II/2005 powołania Rady Programowejw Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu
51/219/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej podjęcia działań zmierzających do zaprzestania rekrutacji na pierwszy rok oraz likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Raciborzu po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia
52/219/II/2005 powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gliwicach
56/219/II/2005 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713