Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:47:06

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 218 z dnia 6 stycznia 2005

Nr uchwałyW sprawie
9/218/II/2005 układu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok.
11/218/II/2005 uchylenia uchwały własnej nr 789/348/2002 z dnia 4 lipca 2002 r.
12/218/II/2005 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Tychach przy ul. Sienkiewicza, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
13/218/II/2005 darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bielsku – Białej, na rzecz Gminy Bielsko – Biała
14/218/II/2005 zawarcia z Gminą Sosnowiec porozumienia o współpracy w zakresie wdrożenia metodyki inwentaryzacji i waloryzacji terenów poprzemysłowych
15/218/II/2005 darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Czechowicach - Dziedzicach, na rzecz Powiatu Bielskiego
16/218/II/2005 wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Śląskiego na papierze firmowym Ogólnopolskiego Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy.
17/218/II/2005 powołania Komisji otwartych konkursów ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w 2005 roku.
18/218/II/2005 organizacji i obsługi stoisk regionalnych na krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz imprezach promocyjnych w drugim kwartale 2005r.
19/218/II/2005 upoważnienia Inwestora Zastępczego - Drogowej Trasy Średnicowej S. A. w Katowicach do prowadzenia w latach 2005-2007 działań wynikających z Umowy o pełnienie zastępstwa inwestycyjnego zawartej dnia 2 sierpnia 1993 r. dla wyodrębnionego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej Katowice – Gliwice pn. „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinki R1, R2 w Rudzie Śląskiej”.
20/218/II/2005 upoważnienia Inwestora Zastępczego - Drogowej Trasy Średnicowej S. A. w Katowicach do prowadzenia w 2005 roku działań wynikających z Umowy o pełnienie zastępstwa inwestycyjnego zawartej dnia 2 sierpnia 1993 r.
22/218/II/2005 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Pyskowice”
23/218/II/2005 wystąpienia z wnioskiem do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowania antymonopolowego wyjaśniającego zasady równego dostepu do kopii filmu i prawa do jego wyświetlania przez kina jednosalowe i wielosalowe.
24/218/II/2005 zmian w załączniku do uchwały dokonujących wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 1.3.2 – Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713