Czas wygenerowania treści 2020-10-29 05:39:14

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 215 z dnia 30 grudnia 2004

Nr uchwałyW sprawie
2496/215/II/2004 wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Dyrektora Śląskiego Zarządu Nieruchomości zobowiązań przekraczających wartość 15000,- EURO.
2497/215/II/2004 upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania i podpisania, w imieniu Województwa Śląskiego, protokołów zdawczo-odbiorczych nieruchomości.
2498/215/II/2004 wyrażenia zgody na wejście na teren nieruchomości położonej w Istebnej
2499/215/II/2004 ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich.
2500/215/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.
2501/215/II/2004 zmiany projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju poprzez zakończenie działalności: 1) Zakładu Anatomii Patologicznej, 2) Poradni Pediatrycznej (Neonatologicznej).
2502/215/II/2004 zawarcia aneksu nr 1 do umowy Nr 1659/ROPS/2004
2503/215/II/2004 zawarcia aneksu nr 1 do umowy Nr 1480/ROPS/2004
2507/215/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Węgierska Górka do roku 2015”
2508/215/II/2004 przystąpienia do realizacji projektu „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód”- odcinki R1, R2 w Rudzie Śląskiej”.
2509/215/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego objętego Umową dotacji Nr 562/IW/2004 z 21.06.2004 r. z Gminą Cieszyn dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2510/215/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego objętego Umową dotacji Nr 904/IW/2004 z 30.07.2004 r. z Miastem Zabrze dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2511/215/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 590/IW/2004 z 28.06.2004 r. z Miastem Jaworzno dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2512/215/II/2004 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”.
2513/215/II/2004 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”.
2515/215/II/2004 odmowy przyznania Fundacji „Unia Bracka” w Katowicach dotacji na dofinansowanie robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2518/215/II/2004 powierzenia pełnienia roli Instytucji Wdrażającej Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR w województwie śląskim Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz upoważnienia Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do podpisywania umów dofinansowujących projekty z beneficjentami w Działaniu 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR i do wydawania zaświadczeń z przyznanej pomocy publicznej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713