Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:19:10

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 214 z dnia 28 grudnia 2004

Nr uchwałyW sprawie
2457/214/II/2004 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej w 2005r.
2458/214/II/2004 pozytywnego zaopiniowania honorarium dla Pana Macieja Klussa dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie za napisanie tekstów do folderu muzealnego oraz albumu
2460/214/II/2004 powołania Pana Mariusza Nowaka na stanowisko dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
2461/214/II/2004 ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
2462/214/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego – S.P.Z.O.Z. w Bielsku-Białej poprzez zakończenie działalności Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Skoczowie.
2463/214/II/2004 przyznania nagrody rocznej za rok 2003 Panu Zbigniewowi Eysymonttowi dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu.
2464/214/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu.
2467/214/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lipowa”
2468/214/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jeleśnia”
2469/214/II/2004 zmiany uchwały własnej nr 345/137/2000 z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2470/214/II/2004 zawarcia Aneksu nr 1/2004 do Porozumienia nr 179/KT/2004 z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie współpracy w przygotowaniu do realizacji Obwodnicy miejscowości Pawłowice.
2471/214/II/2004 zawarcia Aneksu nr 1/2004 do Porozumienia nr 1067/KT/2003 z dnia 1 paĽdziernika 2003 r. w sprawie współpracy w przygotowaniu do realizacji Północnej Obwodnicy Pszczyny.
2472/214/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 910/IW/2004z 02.08.2004 r. z Miastem Myszków dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2473/214/II/2004 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Szczekociny
2474/214/II/2004 odwołania Przewodniczących Rad Społecznych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim.
2475/214/II/2004 powołania Przewodniczących Rad Społecznych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim.
2477/214/II/2004 zawarcia umowy kupna 500 akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Spółka Akcyjna w Katowicach za łączną kwotę 50.000 zł
2479/214/II/2004 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok.
2480/214/II/2004 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka SA w Chorzowie na kwotę 1.000.000 zł
2482/214/II/2004 zawarcia z Powiatem Tarnogórskim porozumienia dotyczącego przekazania Województwu Śląskiemu do prowadzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie.
2483/214/II/2004 zawarcia z Powiatem Tarnogórskim porozumienia dotyczącego przekazania Województwu Śląskiemu do prowadzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie.
2484/214/II/2004 zawarcia z Powiatem Bielskim porozumienia dotyczącego przekazania Województwu Śląskiemu do prowadzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu.
2488/214/II/2004 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 1.3.1 – Regionalna Infrastruktura Edukacyjna
2489/214/II/2004 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 3.1 – Obszary wiejskie
2490/214/II/2004 dokonania przez Zarząd akceptacji listy rezerwowej projektów w zakresie Działania ZPORR 1.3.1 – Regionalna Infrastruktura Edukacyjna
2491/214/II/2004 powierzenia pełnienia roli Instytucji Wdrażającej Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR w województwie śląskim Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz upoważnienia Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do podpisywania umów dofinansowujących projekty z beneficjentami w Działaniu 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR i do wydawania zaświadczeń z przyznanej pomocy publicznej
2492/214/II/2004 zawarcia z Powiatem Raciborskim umowy użyczenia nieruchomości będącej siedzibą Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.
2493/214/II/2004 zawarcia z Powiatem Raciborskim umowy użyczenia nieruchomości będącej siedzibą Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej.
2494/214/II/2004 odmowy przyznania nagrody rocznej za 2003 rok Panu Bernardowi Dobroszowi byłemu dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713