Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:33:35

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 212 z dnia 21 grudnia 2004

Nr uchwałyW sprawie
2383/212/II/2004 przedłużenia okresu zatrudnienia i powierzenia Panu Jackowi Matuszczykowi obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Kochcicach na czas określony.
2384/212/II/2004 postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie
2385/212/II/2004 powołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie
2386/212/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Tarnowskie Góry”
2387/212/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Knurów”
2388/212/II/2004 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2390/212/II/2004 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2391/212/II/2004 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2392/212/II/2004 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2393/212/II/2004 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2394/212/II/2004 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2395/212/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 906/IW/2004z 2.08.2004 r. z Powiatem Tarnogórskim dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2396/212/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 889/IW/2004z 02.08.2004 r. z Miastem Gliwice dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2397/212/II/2004 zawarcia Porozumienia z Powiatem Tarnogórskim i Gminą Świerklaniec dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania p.n.:„Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Jeziora Chechło-Nakło w Gminie Świerklaniec”
2398/212/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 904/IW/2004 z 30.07.2004 r. z Miastem Zabrze dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2400/212/II/2004 pożyczek przydzielanych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2401/212/II/2004 ogłoszenia I edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, realizowanych od 14.02.2005 r. do 31.05.2005 r.
2402/212/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie
2403/212/II/2004 wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Szpital Chorób Płuc w Siewierzu.
2404/212/II/2004 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
2405/212/II/2004 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
2406/212/II/2004 odmowy przyznania nagrody rocznej za 2003 rok Panu Krzysztofowi Wysocie dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
2407/212/II/2004 zmian w załącznikach do uchwał dokonujących wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie następujących Działań ZPORR 1.3.1 – Regionalna Infrastruktura Edukacyjna 1.1.1- Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 3.5.2 – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia 3.5.1 – Lokalna infrastruktura edukacyjna – I edycja 3.5.1 – Lokalna infrastruktura edukacyjna – II edycja 3.3 – Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 1.4 – Rozwój turystyki i kultury
2408/212/II/2004 przyznania nagrody rocznej za 2003 rok Pani Joannie Brodowicz – Markowicz dyrektorowi Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.
2409/212/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
2410/212/II/2004 programu naprawczego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach
2411/212/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
2412/212/II/2004 programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
2413/212/II/2004 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok.
2414/212/II/2004 zawarcia umowy dotacji z Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.
2415/212/II/2004 zawarcia umowy dotacji z Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Katowicach
2416/212/II/2004 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
2417/212/II/2004 sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rabce przy ul. Cichej, na rzecz Karpackiej Spółki Gazowej Sp. z o.o.
2418/212/II/2004 zawarcia z Miastem Bytom porozumienia o współpracy w zakresie wdrożenia metodyki inwentaryzacji i waloryzacji terenów poprzemysłowych
2425/212/II/2004 zawarcia z Powiatem Lublinieckim porozumienia o współpracy w zakresie wdrożenia metodyki inwentaryzacji i waloryzacji terenów poprzemysłowych


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713