Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:47:01

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 211 z dnia 16 grudnia 2004

Nr uchwałyW sprawie
2349/211/II/2004 odwołania członka Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
2350/211/II/2004 powołania członka Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
2351/211/II/2004 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Katowicach przy ul. Hallera.
2353/211/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach.
2354/211/II/2004 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2005 rok.
2368/211/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 908/IW/2004z 02.08.2004 r. z Powiatem Cieszyńskim dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2369/211/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 560/IW/2004 z 21.06.2004 r. z Miastem Rybnik dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2370/211/II/2004 zawarcia porozumienia z Gminą Knurów dotyczącego współpracy w przygotowaniu i realizacji Projektu pn Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa – ul. Niepodległości) z ulicami 1-go Maja i Kopalnianą w Knurowie.
2371/211/II/2004 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2372/211/II/2004 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2373/211/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 886/IW/2004z 22.07.2004 r. z Miastem Radlin dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2374/211/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 897/IW/2004 z 30.07.2004 r. z Miastem Żory dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2375/211/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 580/IW/2004 z 24.06.2004 r. z Miastem Wodzisław Śląski dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2376/211/II/2004 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 527/136/II/2004 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w roku 2004
2377/211/II/2004 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1542/181/II/2004 w sprawie zatwierdzenia planu inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w latach 2004 - 2005


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713