Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:50:15

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 210 z dnia 14 grudnia 2004

Nr uchwałyW sprawie
2280/210/II/2004 wystąpienia do Wójta Gminy Brenna o wypłatę na rzecz Województwa Śląskiego należnego odszkodowania za nieruchomości położone w Górkach Wielkich, oznaczone jako działki nr 64/2 i 64/4, które z mocy prawa przechodzą na własność Gminy Brenna.
2281/210/II/2004 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich.
2282/210/II/2004 zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów IV Przedsięwzięcia zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.
2314/210/II/2004 zmiany uchwały nr 294/121/II/2004 z dnia 17.02.2004 r. dotyczącej zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2004 dla Bielskiej Szkoły Polityki Socjalnej w Bielsku – Białej.
2315/210/II/2004 zmiany uchwały nr 701/147/II/2004 z dnia 13.05 2004 r. w sprawie zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego na rok 2004 dla inwestycji pn. „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku ”.
2316/210/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Gminą Miasteczko Śląskie dotyczącego udzielenia pomocy finansowej na współfinanowanie przez Gminę opracowania projektu remontu nawierzchni jezdni i chodników w ciągu DW 908 (ul. Gałczyńskiego) i DW 912 (ul. Śląska) oraz rozpoczęcia realizacji w gminie Miasteczko Śląskie”
2317/210/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Gminą Knurów dotyczącego współfinanowania realizacji zadania „Remont chodników w ciągu DW 921 (ul. Niepodległości) na odcinkach od Urzędu Miasta do wiaduktu i od kina CASINO do mostu nad potokiem Czarnawka w m. Knurów ”
2318/210/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Gminą Świerklany dotyczącego współfinanowania realizacji zadania pn. „Projekt przebudowy skrzyżowania DW 929 i DW 932 z drogami powiatowymi (ul. Plebiscytowa i ul. Boryńska) w m. Świerklany Górne”
2320/210/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim i Gminą MiedĽna dotyczącego współfinansowania realizacji zadania p.n.: „Przebudowa skrzyżowania DW 933 (ul. Pszczyńska) z drogą powiatową (ul. Wiejska) w m. MiedĽna”
2321/210/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Gminą Pszczyna dotyczącego współpracy przy realizacji zadania p.n.:„Wykonanie projektu budowlanego chodnika wzdłuż DW 935 od km 57+177 do km 59+330 w m. Pszczyna Osiedle Stara Wieś”
2322/210/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Gminą Pawłowice dotyczącego współfinanowania zadania „Przebudowa skrzyżowania ulicy Górniczej z DW 933 (ul. Świerczewskiego) na odcinku od km 30+434,5 do km 30+685,6 w m. Pawłowice”
2323/210/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Gminą Wilkowice dotyczącego współfinanowania przez Gminę przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 942 z drogami powiatowymi w m. Bystra.
2324/210/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Gminą Mykanów i Powiatem Częstochowskim dotyczącego współfinanowania realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania DW 483 z DP 08 265 i DP 08 018 w m. Kokawa”
2325/210/II/2004 zawarcia Aneksu do Umowy Nr 892/IW/2004 z 30.07.2004 r. z Miastem Sosnowiec dotyczącej przyznania dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2326/210/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia wykorzystanych środków z I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 892/IW/2004 z 30.07.2004 r. z Miastem Sosnowiec dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2327/210/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 593/IW/2004 z 28.06.2004 r. z Miastem Rydułtowy dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2328/210/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji oraz rozliczenia końcowego całości zadania objętego Umową dotacji Nr 914/IW/2004 z 02.08.2004 r. zawartą z Miastem Gliwice i dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2329/210/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 592/IW/2004 z 28.06.2004 r. z Miastem Rydułtowy dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2330/210/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji oraz rozliczenia końcowego całości zadania objętego Umową dotacji Nr 575/IW/2004 z 24.06.2004 r. zawartą z Gminą Gorzyce i dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2331/210/II/2004 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2332/210/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Wyry w sprawie współfinansowania zadania p.n.: „Opracowanie projektu na budowę chodnika wzdłuż ul. Pszczyńskiej DW 928 w Wyrach, na odcinku o długości ok. 1.100 mb tzn. od ul. Zwycięstwa aż do zabudowań byłego GIGU”
2333/210/II/2004 zawarcia Aneksu do Umowy Nr 578/IW/2004 z 24.06.2004 r. z Miastem Tychy dotyczącej przyznania dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2334/210/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 578/IW/2004 z 24.06.2004 r. z Miastem Tychy dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2335/210/II/2004 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
2336/210/II/2004 przyjęcia trybu postępowania dla wykonania pomiaru ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2005 roku wraz z dokonaniem obliczeń i analiz.
2337/210/II/2004 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
2338/210/II/2004 pożyczek przydzielanych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2340/210/II/2004 zawarcia aneksu do umowy nr 1406/ZD/2004 z dnia 5.11.2004 roku zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku Białej
2342/210/II/2004 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Ośrodka Leczniczo-Wychowawczego dla Dzieci w Orzeszu-Zawiści
2343/210/II/2004 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
2345/210/II/2004 powołania Pana Adama Radosza na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach.
2346/210/II/2004 powołania Pani Ewy Wojtachy na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
2347/210/II/2004 zawarcia Porozumienia w sprawie podjęcia działań dla przeniesienia własności akcji Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna na rzecz miast aglomeracji katowickiej.
2348/210/II/2004 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713