Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:24:30

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 209 z dnia 9 grudnia 2004

Nr uchwałyW sprawie
2255/209/II/2004 pożyczek przydzielanych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2256/209/II/2004 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych.
2261/209/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 887/IW/2004 z 07.07.2004 r. z Miastem Sosnowiec dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2262/209/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.
2263/209/II/2004 przyznania nagrody rocznej za 2003 rok Panu Henrykowi Koszowi dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu.
2264/209/II/2004 przyznania nagrody rocznej Panu Leszkowi Gajosowi dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu.
2265/209/II/2004 przyznania nagrody rocznej za 2003 rok Panu Januszowi Kamieńskiemu byłemu dyrektorowi Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
2266/209/II/2004 odmowy przyznania nagrody pieniężnej za 2003 rok Panu Jerzemu Chwistowi dyrektorowi Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach.
2268/209/II/2004 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian w uchwale Nr I/14/1/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 6 grudnia 1999 roku dotyczącej nadania statutu Operze Śląskiej w Bytomiu.
2269/209/II/2004 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian w uchwale Nr I/10/6/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 lipca 1999 roku dotyczącej nadania statutu samorządowej instytucji kultury p. n. Zespól Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.
2270/209/II/2004 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian w uchwale Nr I/14/3/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 6 grudnia 1999 roku dotyczącej nadania statutu Teatrowi Rozrywki w Chorzowie.
2272/209/II/2004 aktualizacji operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jastrzębiu Zdroju przy Alei Jana Pawła II.
2273/209/II/2004 aktualizacji operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Bielsku-Białej przy ul Stalowej.
2274/209/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego przyjmującej projekt uchwały własnej w sprawie zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej Drogowej trasy Średnicowej w Katowicach, Chorzowie, Świętochłowicach i Rudzie Śląskiej
2275/209/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 1/15/10/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie połączenia Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zmienionej uchwałą Nr II/7/9/2003 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r.
2276/209/II/2004 odwołania Pana Michała Olejczyka ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.
2277/209/II/2004 powołania Pana Zbigniewa Swobody na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.
2278/209/II/2004 ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713