Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:48:25

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 208 z dnia 7 grudnia 2004

Nr uchwałyW sprawie
2207/208/II/2004 wystąpienia z wnioskiem do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. „Św. Barbary” w Sosnowcu w sprawie odwołania dyrektora Zakładu.
2222/208/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok.
2223/208/II/2004 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok.
2224/208/II/2004 zmiany uchwały własnej nr 1220/166/11/04 z dnia 15.07.2004 r. w sprawie udzielenia dofinansowania dla powiatowych funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
2225/208/II/2004 sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie przy ul. Kopernika 44
2226/208/II/2004 przystąpienia do wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie przy ul. Kopernika 44
2227/208/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok.
2228/208/II/2004 Wyrażenia zgody na lotnicze użytkowanie gruntu we władaniu Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach.
2229/208/II/2004 Wyrażenia zgody na lotnicze użytkowanie gruntu we władaniu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
2230/208/II/2004 darowizny nieruchomości, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Raciborzu, na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
2231/208/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zawarcia przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie umowy dzierżawy gruntu na okres 10 lat, z przeznaczeniem na stację bazową telefonii komórkowej.
2232/208/II/2004 wyrażenia zgody na poddzierżawienie przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze Spółkę Akcyjną energetycznej linii kablowej.
2233/208/II/2004 przeznaczenia do oddania w najem 9 lokali niemieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Istebnej na osiedlu „Kubalonka”
2234/208/II/2004 przeznaczenia do oddania w najem 44 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Istebnej na osiedlu „Kubalonka”
2235/208/II/2004 określenia standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa, w sezonie zimowym 2004/2005
2236/208/II/2004 zawarcia Aneksu do Umowy Nr 534/IW/2004 z 21.06.2004 r. z Miastem Ruda Śląska dotyczącej przyznania dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2237/208/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji oraz całości zadania objętego Umową dotacji Nr 534/IW/2004 z 21.06.2004 r. zawartą z Miastem Ruda Śląska i dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2238/208/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 562/IW/2004 z 21.06.2004 r. z Miastem Cieszyn dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2239/208/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 541/IW/2004z 21.06.2004 r. z Gminą Marklowice dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2240/208/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji oraz całości zadania objętego Umową dotacji Nr 536/IW/2004 z 21.06.2004 r. zawartą z Gminą Gaszowice i dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2241/208/II/2004 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Panki
2242/208/II/2004 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Cieszyn
2243/208/II/2004 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Pszczyna
2246/208/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji oraz całości zadania objętego Umową dotacji Nr 576/IW/2004 z 24.06.2004 r. zawartą z Miastem Piekary Śląskie i dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2247/208/II/2004 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
2248/208/II/2004 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
2249/208/II/2004 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
2250/208/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gilowice do roku 2015”.
2251/208/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sośnicowice”
2252/208/II/2004 powołania Zespołu Roboczego ds. koordynacji gospodarki odpadami w Województwie Śląskim
2253/208/II/2004 dokonania wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 1.3.2 – Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713