Czas wygenerowania treści 2020-10-20 05:00:55

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 205 z dnia 30 listopada 2004

Nr uchwałyW sprawie
2158/205/II/2004 podpisania Aneksu do Umowy zawartej ze Spółdzielnią Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt – Śląsk” w Katowicach o pełnienie zastępstwa inwestycyjnego na zadaniu p.n. „Modernizacja i rozbudowa Opery Śląskiej w Bytomiu po pożarze”.
2159/205/II/2004 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach na realizację zadania inwestycyjnego p..n. „Inkubator przedsiębiorczości”, finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2160/205/II/2004 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 527/136/II/2004 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w roku 2004
2162/205/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 590/IW/2004 z 28.06.2004 r. z Miastem Jaworzno dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2163/205/II/2004 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice- Gliwice w roku 2004 r. (aktualizacja – paĽdziernik 2004 r.)”
2165/205/II/2004 udzielenia bonifikat od cen trzech samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Straconki 159 w Bielsku-Białej, stanowiącym własność Województwa Śląskiego oraz zatwierdzenia cen sprzedaży tych lokali po zastosowaniu bonifikat
2166/205/II/2004 wyrażenia zgody na ustanowienie dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej z jednoczesną sprzedażą budynków oraz podwyższenia bonifikat.
2170/205/II/2004 przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rybniku przy ul. 3-go Maja 18, do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz Gminy Rybnik.
2171/205/II/2004 przystąpienia do wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rybniku przy ul. 3-go Maja 18.
2172/205/II/2004 ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w okresie od 15.01.2005 roku do 15.12.2005 roku.
2174/205/II/2004 przyznania Miastu Ruda Śląska kwoty 2.938.469,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) na dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych w Rudzie Śląskiej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2175/205/II/2004 przyznania Fundacji „ NADZIEJA DZIECI ” kwoty 1.998.937,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych) na dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakład Krawiecki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2176/205/II/2004 przyznania stowarzyszeniu : „ Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI ” kwoty 1.949.455,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych) na dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakład Introligatorsko – Drukarski Stowarzyszenia TEART GRODZKI ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2177/205/II/2004 przyznania Beskidzkiemu Zespołowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu, ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze kwoty 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na dofinansowanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia: „Adaptacja pomieszczeń w celu uruchomienia zespołu hydroterapii wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2178/205/II/2004 przyznania Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu prowadzonego przez Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokolanego Serca Maryi „Honoratek’’, kwoty 21.600,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych) na dofinansowanie robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2179/205/II/2004 przyznania Gminie Pszczyna kwoty 743.540,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych) na dofinansowanie robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2180/205/II/2004 przyznania Starostwu Powiatowemu w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski kwoty 424 643 zł. (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści trzy złote) na dofinansowanie robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2188/205/II/2004 zawarcia aneksu nr 2 do zawartej w dniu 31.10.2002 r. umowy nr 1345/KT/2002 w sprawie wypełnienia polecenia darczyńcy nieruchomości stanowiącej teren lotniska Mierzęcice (Katowice – Pyrzowice) pomiędzy Województwem Śląskim, a Gminą Ożarowice oraz Starostą Tarnogórskim.
2189/205/II/2004 uzgodnienia pozbawienia kategorii dróg powiatowych następujących dróg: S 4411 Bystra Krakowska przez wieś (ul. Klimczoka) w Gminie Wilkowice, S 4483 ul. Kościelna i Nadbrzeżna i S 4484 ul. Przecznia w Gminie Kozy
2261/205/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 544/IW/2004 z 21.06.2004 r. z Miastem Częstochowa dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713